bugün

ateizm hiçbir dine inanmamaktır. teizmin karşıtıdır.

eksik bir tanım olduğundan dolayı tanıma şunu da; hiçbir dine inanmamanın yanına eklemeliyim. hiçbir şekilde tanrının varlığına da inanmamaktır.
kelime oyunları ile bir dinmiş gibi gösterilmeye çalışılan kavram...

maddenin ruhu yarattığını bilme hali
Dinsizliktir. Aslında hiçbir şeye inanmamak da bir inançtır.
(bkz: matter causes all)
yaratıcı gücün allah olmadığına inananlara verilen isim.
erkeklerin kız tavlamak için kullandıklarını uludağsözlük'ten öğrenip şok geçirdiğim hede. takiyye de kafaya giyilir.
işin kolayına kaçmaktır. herşeye rağmen inanmak daha zor olandır, her ne kadar ateistler inanmamanın daha zoru olduğunu iddia etseler de...
sorgulayan bunyenin sonu **
inanıyorum diyen vede inanmıyorum diyen içinde sonuç aynıdır.kimsenin kesin cevap verme olasılığı yoktur.cevap vereninde kanıtları yoktur.her iki yolda soru işaretleriyle doludur.soru işaretlerini azaltmak içinse aranan yollar ortadadır.en güzeli samimi olmaktır.doğru veya yanlış hiçkimse samimi olduğu için yargılanamaz.
dinsizlik ilmi * *
din kavramının psikolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı anlayan bünyenin tepkisidir. insan doğası itibariyle ölümden korkar ve ölümle birlikte yokolocağına inanmak istemez. ve her nedense tüm dinlerin temelinde ahiret inancı yatar
reddedecek kadar tanrıya inanan, teizm in karsıtı ol(a)mayan din.
ateizm tanri'yla kavga etmektir.*
tanrı'yı tasarımcı olarak gören ve genelde evrimcilerin oluşturdugu grup.
izmirdeki gençlikte yaygın olan görüş...
yüce ve en muhteşem din olan islamı inkar etmenin semeresini öldükten sonra cehennemde cayır vayır yanarak çekecek olan ama son pişmanlığın fayda etmeyeceği insanlar topluluğu
dini biraz sorgulayan ve araştıran dünyadaki iyilikleri allah korkusuyla değil hümanist bakış açısıyla yapan insanların adlandırıldığı topluluk.
Daha güzel bir dünyanın, daha özgürlüklü bir dünya olmadan gerçekleşemeyeceği açık. Daha özgürlüklü bir dünyanın kurulabilmesi için de tabuların yıkılması gerekli. Her türlü tabu yıkılmalı. En başta da dinlerden , "inanç"lardan kaynağını alan tabular.

"Özgürlükleri bağlayan her türlü zincir kırılmalı, en başta da kafalardaki "iman zinciri". iman zincirine bağlı düşünce sabittir, değişmezdir. Bu ise doğanın değişken yapısına terstir. Zincirli zihin gelişme gösteremez; değişmelere, gelişmelere ayak uyduramaz. Dünyamızdaki her türlü olumlu gelişme, dinin ve imanınki başta olmak üzere, tabuların zincirinden kurtulabildiği, yol bulabildiği ölçüde gerçekleşebilmiştir. insan aklı, bilim, teknoloji, insan hakları alanında ulaşılan noktalar, bu yoldaki adımların ürünleridir.

Akıl ve bilim aydınlık kesimdedir. Din ve iman ise karanlık kesimde. Aklın, bilimin ölçüleri bellidir. Gözlem vardır, deney vardır, nesnellik vardır...Yolu ışıklandıran da bunlardır. Öyleyse "din"in üzerine nasıl gidilmesi gerektiği ortada ve son derece açık: Karanlığın üzerine nasıl gidilirse, "din"in üzerine de öyle gidilmelidir. Karanlıkla savaşılırken ışık gereklidir. Dinin, üzerine gidilirken de..."

Böyle başlıyor Turan Dursun yayına çıkacak ilk kitabının önsözünde. Şeriatın kurşunları 4 eylül 1990 günü onu sırtında yedi yerinden vurup öldürmeden üç ay evvel...Öldürüleceğini çok iyi biliyordu Turan Dursun, ama şöyle diyordu: "Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim; halka gerçeği anlatmak uğruna ölümü mü göze alayım." Aydın ve cesur bir insan olarak ikincisini seçti o

(bkz: türkçe kuran okumak)
(bkz: kulaktan dolma müslüman olmak)
(bkz: inandığı dini bilmemek)
hiçliğin ta kendisidir.bendir.
ateizme inanmayanların her zaman ezdiği, küfürler salladığı, kar$ıt bir sürü insanın olduğu inançtır. ama dü$ünmek lazımdır. biz bir kere sizin inancınıza laf ettik mi? biz inanmıyoruz diye tanrı var olmak zorunda değil evet, siz inanıyorsunuz diye de var olmak zorunda değildir o zaman. tanrı'nın var olup olmadığı somut dünyada hiç bir zaman kanıtlanamaz. din aslen inanç demek olduğu için ateizm de bir dindir. ve hiç bir din(inanç) yanlı$ veya sahte olamaz. ve bazı dinlerin bahsettiği metafizik kavramları (ba$ta tanrı, cennet, cehennem, melek vs.) somut olarak hiç bir zaman kanıtlanamaz. bu nedenle hiç bir din "doğru", "yanlı$" veya sahte değildir. inanmak isteyen istediğine inanır ve kimse de buna karı$amaz. yüzyıllar boyunca milyonlarca insanın öldürüldüğü sava$ların neden olduğu bir inanca inanmak istemiyoruzdur belki de. inananlarının çoğunun ne için inandıklarını bilmedikleri bir inanca inanmak istemiyoruzdur belki de. türkiye neden hiç bir zaman tamamen medeni olamadı diye soruyorsunuz sonra içinizden. her insanın farklı olan inancına saygı göstermeye çalı$ın. belki sonuca ula$mada bir yol katedebilirsiniz. gerçi ateizm yanlısı bir yazıyı türkiye gibi bir ülkede yayımlamak ne kadar mantıklı onu da kendime sorarım ama olsun. çünkü burda ateist olsun pagan olsun hatta hıristiyan ve musevi olsun yine de zordur. çoğu insan bu ülkede müslümanlık dı$ı inançlara saygı göstermez.
ne olursa olsun saygı gösterilmesi gereken inanç.*bu inanca mensup kişiler dini maddileştirmiş, dolayısıyla somut kanıtlar aramaya çalışmıştır ve bence olan kanıtlarıda * görememiştir.diğer dinlerle, özellikle islamla dalga geçenleri çoğunlukta olmakla beraber harbi delikanlı olanlarıda vardır ve bu çulsuzlar yüzünden kötü muamele görebilmektedirler.siz siz olun saygı gösterin, ille bir tepki vermek gerekirse * ayar verin, sonra kimseler ateistlerin bu ülkede yaşaması zor demesin.
Dünyanın yaratılışında ve devamında hiçbir ilahi varlığın etkisnin olmadığına inanmaktır.Herşeyi bilimsel temele dayadırmaya çalışıp ilahi olan her türlü kavrama karşı durmaktır.
Tamamı ile cearet isteyen bir yaklaşımıdır.Gençlik dönemlerinin başlangıcında hemen hemen her ergenin kafasını kurcalayan en büyük sorunun anti-ilahi cevabıdır.
tükkiye 'de sadece islam dinini * kötülemekten başka bir işe yaramayan olgu....Kendilerine (3 - 5 kişi) saygı gösterilmesini isteyen fakat islam dinine (70 milyona) saygı göstermeyen insanların olgusu... * * * *
inanmışlık ve inanmamışlık arasında karar verememiş. Sonrada kulaktan dolma bilgilerle kendini ateist ilan emiş .. Ama her hareketi ve duruşu aksini inkar etmiş ...
Saçma sapan akıl karıştıran ........
mensuplarının öyle ya da böyle,kazan ateşinde salçalı şekilde nar gibi kızaracağı,yalandan yere meydana çıkmış,osuruktan teyyare dinsizliğin ta kendisi..*