1. 1.
  Germiyanlı olarak bilinmektedir. Kütahya'da kadılık yaptı. Önce Emir Süleyman'ın sonra da Mehmet Çelebi'nin himayesine girdi.1421 yılında öldü. Bursa'da öldüğü sanılmaktadır.

  ESERLERi
  Çengnâme ve Tezkiretü'l-Evliyâ adlı kitaplarıyla ün yaptı. Türkçe ve Farsça Dîvân'ları vardır.
  1 ... feylule
 2. 2.
  15.yüzyıl anadolu sahasında nazım ve nesir alanlarındaki en ünlü isimlerden birisidir. kompozisyon ve yazışma kurallarını belirlediği teressül isimli eseri anadolu'da bir ilktir. ayrıca anadolu'daki ilk kuran tefsirinin tercümesini tercüme-i tefsir-i semerkandi ismiyle yapmıştır.
  2 ... eagle is free
 3. 3.
  her okunuşunda insanı tekrar tekrar etkileyen şu gazelin yazarı büyük insan.

  Sevdüm seni ben cândan cânum seven ölsün mi
  Ayrılamazam senden cânum seven ölsün mi

  Sen hüsn ile âyetsin bir hoş kadın ü kaametsin
  Ey vây ne kıyâmetsin cânum seven ölsün mi

  Ey lâ'l-i lebi kandüm cevrün odına yandum
  Lûtf eylesin sandum cânum seven ölsün mi

  Ol kaş ile ol gözler kirpük okını gezler
  Her lâhza beni gözler cânum seven ölsün mi

  Hep cevr ü cefâ senden bu kamu belâ senden
  Derdüme devâ senden cânum seven ölsün mi

  Ey serv-i sehî-kaamet Dâî kuluna rahm et
  Hak ede sana rahmet cânum seven ölsün mi
  1 ... you cant help me
 4. 4.
  bugünkü terminolojiyle kabaca tarif edersek, 15 . yüzyılda sultanların yakın çevresinde yönetici, vezir vs. değil, ama edebi ve entelektüel sohbet ve sofra arkadaşı, bazen de eğlence ortamı yareni olarak bulunmuş entelektüel, edip ve centilmen bir şahıstır. bıraktığı edebi eserlerle edebiyat tarihimize de tanınmış bir isim olarak girmiştir.
  ... usualsuspects
 5. 5.
  (bkz: çengname)
  ... drygt