1. 1.
  Ensardan olup küçük yaşta Kur'an'ı Kerim'i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)'in vahiy
  katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)'in emri ile Süryani ve ibrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur'an ayetlerinin Mushaf haline toplanışında çalışan heyetin başı da olan sahabedir
  1 ... white pages
 2. 2.
  en meşhur vahiy kâtibi Sahâbî.
  1 ... kedilere pisi pisi diyen bebek
 3. 3.
  Hz. Peygamber (s.a.y)'in vahiy katibi ve tercümanı.

  Okuma-yazmayı Bedir esirlerinden, fidye karşılığı olarak on çocuğa okuma-yazma öğrettikten sonra serbest bırakılmayı kabul edenlerden öğrendi. sonrasında kendisini inanılmaz derecede geliştirdi.

  Peygamberimizin isteği üzerine ibranice ve Süryaniceyi öğrendi.

  ibranice öğrenişini şöyle buyurur:"Peygamber efendimiz bana, "Ey Zeyd! Sen Yahudilerin yazısını öğren. Ben vallahi bana ait olan yazılarda Yahudilere güvenmiyorum!" buyurdu. iki hafta geçmeden öğrendim. Yahudilere bir şey yazılacağı zaman ben yazardım." Hz. Zeyd'in Süryaniceyi öğrendiği de rivayet edilmektedir. Bu olaydan, islamiyet'in yabancı dil öğrenmeye verdiği önemi de görmekteyiz. Hatta Zeyd Hazretlerinin dil öğrenme konusundaki üstün yeteneği sayesinde Rumca, Habeşçe ve Mısırlıların dillerini de biliyordu, diye rivayet edilmiştir.

  Hz. Zeyd bin Sâbit'in evlatları ve torunları da dini sahalarda hizmet etmişlerdir. Bunlardan Harice (harice bin zeyd) isimli oğlu meşhur yedi fakihten biridir.

  Miladi 612 yılında Medine'de doğan Hz. Zeyd bin Sabit (r.a) yine Medine'de Miladi 665 yılında vefat etmiştir. O vefat edince müslümanlar, O'nun ölümüyle toprağa gömülen ilme ağladılar.
  1 ... firstman
 4. 4.
  Arif Tekine göre yahudi bir ailenin çocuğudur.
  ... tenete
 5. 5.
  Halife Ömer in ısrarı üzerine halife Ebubekir zamanında kurulan komisyonun başıdır. Bu komisyonun görevi muhammed peygamberin yazdırdığı sözlerin hangisinin ayet olduğunu tespit etmekti. Hatta ortada dolanan hemen her söz cümle ayet olduğu iddia edilen her unsur elekten geçirilmiş ve bugünkü kuran kitabının temelleri atılmıştır. Hala bu komisyonun belirlediği ayet sırasına itiraz edenler bulunmaktadır. Hadislerin bir kısmı da hu komisyon tarafından belirlenmiştir.
  ... crossd
 6. 6.
  Hz. Ebubekir döneminde kur'an-ı kerim'in mushaf haline getirilmesi için oluşturulan kurulun başkanıdır.
  ... selfcontrol