1. .
    Kırım Türk Edebiyatı'nda ikinci Dünya Savaşı' ndan önce tiyatro türünde eserler yazan Yusuf Bolat, bu dönemde Roman, hikaye ve tiyatro türünde eserler yazmıştır.

    Yazarın "Saf Yürekler" (1962), "Anife" (1969) ve bu eserin devamı olan "Sadakat" (1979) isimli romanları, Kırım Türkçesini canlandırması bakımından Kırım Edebiyatında oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
    ... martyns