1. .
    çeşitli sebeplerden dolayı savunması alınamayan sanıkların, şüphelilerin savunmasının alınması veya tutuklanması için mahkeme kararı ile çıkartılan gıyabi tevkif kararının hangi gerekçelerle çıkartıldığını ve kararının infaz şeklini gösterir yazılı bir emir.
    ... morjivet