1. 18.
  bireysel özgürlüklere izin vermeyen ve bireyin yaşamının tüm alanlarını devlet kontrolüne bırakan.
  1 ... cikita muz teoremi
  #23243853 :)
 2. 17.
  Yeryüzünde kut zihniyetinden ötürü ilah olma arayışının mekanda beliren yüzücüde.
  1 -1 ... sutu seven minibuscu
  #14022307 :)
 3. 16.
  Sosyalistlere göre kapitalist, emperyalist burjuvanın diktatorya rejimi.
  1 ... kurtcebe noyan
  #14022207 :)
 4. 15.
  komünist veya faşist yönetimlerin ortak paydasıdır. ama tek ortak payda değildir.
  3 ... kuzeymen
  #10833668 :)
 5. 14.
  (bkz: akp hükümeti)
  5 -3 ... joel barish
  #7137385 :)
 6. 13.
  bütüncül.
  1 ... berk06
  #7137310 :)
 7. 12.
  egemenlik gücünün tek elde toplandığı ve demokratik olmayan devletlere verilen genel ad.
  1 ... ece kscg
  #6483989 :)
 8. 11.
  Erk tekelciliğidir. Sadece siyasal karar alma mekanizmalarının değil, bireylerin hayatlarının en mahrem noktalarının bile denetlenip biçimlendirilmesinin amaçlandığı; bütün vatandaşların devletin birer hizmetçisi olarak değerlendirildiği ideolojidir.
  1 ... linka
  #5820370 :)
 9. 10.
  demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu devlet yönetimidir.
  1 ... linka
  #4558076 :)
 10. 9.
  verilmiş bir bütünün elemanlarını içine alan ;özgürlüklere yer bırakmayan siyasi yönetim biçimi.
  1 ... decurion
  #4262622 :)