1. 17.
  bireysel özgürlüklere izin vermeyen ve bireyin yaşamının tüm alanlarını devlet kontrolüne bırakan.
  1 ... cikita muz teoremi
 2. 16.
  Yeryüzünde kut zihniyetinden ötürü ilah olma arayışının mekanda beliren yüzücüde.
  1 -1 ... sutu seven minibuscu
 3. 15.
  Sosyalistlere göre kapitalist, emperyalist burjuvanın diktatorya rejimi.
  1 ... kurtcebe noyan
 4. 14.
  komünist veya faşist yönetimlerin ortak paydasıdır. ama tek ortak payda değildir.
  3 ... kuzeymen
 5. 13.
  (bkz: akp hükümeti)
  5 -3 ... joel barish
 6. 12.
  bütüncül.
  1 ... berk06
 7. 11.
  egemenlik gücünün tek elde toplandığı ve demokratik olmayan devletlere verilen genel ad.
  1 ... ece kscg
 8. 10.
  Erk tekelciliğidir. Sadece siyasal karar alma mekanizmalarının değil, bireylerin hayatlarının en mahrem noktalarının bile denetlenip biçimlendirilmesinin amaçlandığı; bütün vatandaşların devletin birer hizmetçisi olarak değerlendirildiği ideolojidir.
  1 ... linka
 9. 9.
  demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu devlet yönetimidir.
  1 ... linka
 10. 8.
  verilmiş bir bütünün elemanlarını içine alan ;özgürlüklere yer bırakmayan siyasi yönetim biçimi.
  1 ... decurion