bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Yaşamın tüm yönlerini devlet otoritesine bağımlı kılan yönetim biçimidir. Her türlü siyasal kurumu değiştirmesi, hukuksal, toplumsal ve siyasal gelenekleri ortadan kaldırmasıyla diktatörlüğün ötesindedir. Siyasal iktidarı elinde bulunduran sınıf ya da zümrenin en baskıcı devletdüzenidir.
  4 ... martyns
 2. 2.
  ilkeler çiğnenerek demokrasi adına oynanan oyunda
  ülkelerdeki genel gidiş, oy verenlerin sayısının
  yıllar içinde azalması, 'kararsız seçmen'lerin çoğalması.
  Totaliter rejimler de, meşruiyetlerini oy vermeyi
  zorunlu kılarak, darbelerini referandumlarla onaylattırarak
  sağlamanın peşinde.*
  2 ... meister writer
 3. 3.
  soğuk savaş döneminde, hannah arendt tarafından halka yayılmıştır (1951).
  2 ... hoppipolla
 4. 4.
  (bkz: totaliterizm)
  -1 ... buraksaglanmak
 5. 5.
  otoriter rejimden tek farkı bu rejimde halk tek bir şekile sokulmak istenir. halk mobilize olmaya çağrılır (zorlanır).
  1 ... finrod
 6. 6.
  demokratik toplumlarda uygulandığı şekli; seçmen payesindeki halkın çeşitli aralıklarla oy kullanarak görevlendirebileceği; ve yine aynı yetiye sahip halkın, iktidardan alaşağı edebileceği bir varyasyonu reddeder.
  daha ziyade, anarşi dönemlerini takiben "ipleri ele alan" bir kişi ve beraberindeki elit bir kadroca; yeni bir devlet rejimi benimseninceye değin, kendini idame ettirir. parti organları, veya doktrinler değişmez; sadece parti başkanı, genel başkan ve kabineler değişiklik arz eder.

  (bkz: bonapartizm)
  (bkz: sosyalizm)
  (bkz: nasyonalizm)
  (bkz: engizisyonizm)
  (bkz: komünizm)

  rica üzerine uygulanan edit: bahsi geçen yazımda, rejmin toplumlara etkisinden çok; hayata geçirilişinde, uygulayıcı devletlerin benimsediği düsturlar dile getirilmiştir.
  2 -1 ... angry man
 7. 7.
  (bkz: totaliter rejimlerin ülkelere yıkım getirmesi)
  (bkz: monarşinin ve totaliter rejimlerin kötü yönleri)
  -1 ... usualsuspects
 8. 8.
  türkiye'deki adı bugünlerde son günlerini yaşayan kemalizm olan rejim türü.

  sosyalizm; işçi sınıfının baştan aşağı örgütlenmesi demek olan bir demokrasiyi öngördüğü için totaliter rejimlerle yan yana anılamaz. stalinist rusya deneyimini sosyalizm sanıp marksizm leninizm'e dil uzatmaya kalkmasın kimse.
  -4 ... volkan2386
 9. 9.
  genellikle bir diktatör ya da yarı-diktatör devlet tarafından desteklenir. ve ilginçtir, genellikle bu tür diktatörler meşruiyetini devrimlerle değil, bizzat demokratik bir araç olan seçimlerden, halk oylarından alırlar.
  ... lyrics
 10. 10.
  komünizm ve sosyalizmdir. august von hayek the road to serfdom kitabında bu hakikati çok güzel şekilde anlatır. peri masalınızı bozuyorum kusura bakmayın ama sosyalizm demek faşizm demektir, totalitarizm demektir. zira sosyalizm, totoliter rejimlerin ihtiyacı olan her şeyi harfiyen uygular. devleti üretim araçları üzerinde hakim yapar, çok partili siyasi sisteme karşı çıkar, parti-devlet bütünleşmesine sebebiyet verir, birey bilincini ortadan kaldırır... tüm bunlar totaliter rejimi doğurur. faşizme tu kaka deyip, sosyalizmi sahiplenmek 20.yy'dan kalma tuhaf bir ironidir. çünkü faşizm ile sosyalizm aynı kaynaktan çıkmış iki akarsudur.

  ayrıca "devrim" amacı güden her ideoloji totaliterdir, bunu da belirteyim. bir de "sosyalizm hiç de totaliter değil bikerem" diyenlerin sosyalizmi şu amca kadar bildiklerine eminim;

  https://video.uludagsozluk.com/v/totaliter-rejim-94439/

  1 -1 ... andrey bolkonski