1. .
    köstebeklerin tepeden gözlü olanlarına tepeli köstebek denir. halk arasında "kafadan tepeledim seni" deyimi ile de köstebek anılır. *
    ... neandertal