1. 1.
    Hz. Ali bin Ebutalib kerremallâhü aleyhi vechehe mensup (bazılarınca Mutezile uydurması sayılan) bir yorum. (Nesnelerin içindedir, fakat nesne içinde bir nesne gibi değil ve nesnelerin dıĢındadır, nesne dışındaki bir nesne gibi değilken).
    Başka bir şekli: (Tanrı her şeyde vardır, fakat onunla bir değildir; her şeyin dışındadır, fakat onunla çelişmemektedir).
    ... nardogan