1. 1.
  Atatürk'ün türklüğün kökenini araştırmak üzere meksika'ya gönderdiği elçi. Kemal Paşa oraya Tahsin mayatepek'i resmi elçi olarak atayıp asıl görevini gizlemek istemiştir. Çünkü ondan önce gönderdiği 6 kişilik heyet öldürülmüştür. Kemal paşa'ya en az 14 rapor göndermiştir. islamla da ilgili çok ciddi bilgiler vardır bu raporlarda.
  1 ... jayjay
 2. 2.
  Meksika'da yaptığı araştırmalarda eriştiği sonuçların ergun candan'ın "yönlendirilmiş olduğuna dair ciddî iddialar bulunan" hayalgücünün hücumu altında piç olduğu araştırmacı, elçi.
  -1 ... çakan adam
 3. 3.
  Atatürk tarafından araştırma yapma üzere meksika büyükelçiliğine atanan kişidir.
  (bkz: Kayıp kıta mu ve atatürk-sinan meydan)
  Tahsin Bey in 9.raporunda islam ile ilgili çarpıcı açıklamalar vardır.Fakat atatürk orada yazılanlara tepki göstermek amacıyla tahsin beyle arasına bir aracı koymuştur.Bundan sonra tahsin bey raporlarını doğrudan değil de bir aracı aracılığıyla atatürk'e ulaştırmışitır.
  1 ... blackhole
 4. 4.
  islamiyetteki pek çok ibadet usulunun * güneş kültünden islamiyete geçmiş olması, hz muhammed'in islam dinini hint ve tibet'teki naakal tabletlerinden öğrenmiş olması, kabe'nin maya kaynaklı bir yapı olması ve aslında bir tür güneş tapınağı türü olduğu gibi çok radikal sonuçlar elde etmiştir meksika'daki arastırmaları neticesinde. meksikadaki araştırmaları sona erince arastırmalarına devam etmek için arjantin'in buenos aires büyükelçiliğine tayinini istemiş fakat bu isteği atatürk tarafından kabul görmemiştir. atatürk'ün, islamiyet hakkındaki çıkarımlarını beğenmemiş olması muhtemeldir.
  kendisi enver paşa'nın da damadıdır aynı zamanda yanılmıyor isem.
  2 -1 ... migfer
 5. 5.
  maya dilinde tepek sözcüğünün türkçe karşılığı "tepe" dir.Bu sebeple maya ve tepe sözcüklerinin birleşimi olan mayatepek sözcüğü, soyisim olarak kendisine verilmiştir.
  ayrıca türkçe ve maya dili arasında benzerlik taşıyan çetun(çetin), koça(koca), ça(çam), kul(bildiğimiz kul), otak(otağ), kiniş(güneş), kaşnak(kuşak), ahau(ağa), top(toplamak) gibi yığınla benzer sözcüğün varlığını da ispat etmiştir.
  2 ... pardus tulliana
 6. 6.
  islam dini ve mu kıtası'ndaki sosyal ve kültürel hayat hakkında atatürk'e yolladığı bir rapor çok gizli olarak saklanmaktadır. bu rapor şu an tahsin mayatepek'in torunu ahmet mayatepek'tedir fakat kendisi, toplumu karıştırmamak adına bu raporu yayınlamamakta ve içeriğini de paylaşmamaktadır.

  başlık içindeki islam hakkındaki yazılanlar sadece teoridir. gerçeği yansıtmamaktadır. zira tahsin mayatepek, atatürk ölene kadar görevde kalmış ve hiçbir zaman arjantin'e gitmek gibi bir talepte bulunmamış, atatürk ölünce de araştırmalarını sonlandırmıştır.
  2 ... dark jedi in da house
 7. 7.
  enver paşa'nın damadı değil, dünürüdür.

  enver paşa'nın damadı tahsin mayatepek'in kendisi gibi büyükelçi olan oğlu hüveyda mayatepek'tir.

  http://www.haberturk.com/...23842-neresini-duzelteyim
  2 ... bu boru baska boru
 8. 8.
  mu kıtası ve peru bağlantılı araştırmalar yapmış profesördür.
  ... pardus tulliana