1. 1.
  Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülmesi yöntemi.
  2 ... italiano
 2. 2.
  Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma.
  1 ... koko
 3. 3.
  (bkz: tahkim kurulu)
  ... vend avesta
 4. 4.
  (bkz: tahkîmat)
  (bkz: müstahkem)
  ... muharrir
 5. 5.
  Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakem veya hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Eski hukuk usulleri muhakeme kanununda; taraflar uyuşmazlıklarına ilişkin çözümleri için tahkim yolunu seçseler dahi, tahkimden çıkan kararı görevli ve yetkili mahkemeye de onaylatmaları gerekirdi.

  1 Ekim 2011'de yürürlüğe giren yeni Hukuk Muhakemeleri kanununa göre ise; tahkimden çıkan karar bağımsız mahkemecelerce onaylanmasa dahi geçerli ve hükmü icra edilebilir niteliktedir. Yani Eski kanunda tahkim tam bir uyuşmazlık çözüm mercii değilken , yeni kanun ile tamamen bağımsız bir uyuşmazlık çözüm merciidir.

  ihtiyari ve zorunlu tahkim diye ikiye ayrılır.
  ihtiyari tahkimde taraflar tahkime başvurmakta serbest iken; zorunlu tahkimde öncelikle kanunda belirlenmiş tahkime(hakem heyetlerine) başvurmak zorunluluğu vardır.

  örneğin; dava konusunun değeri .."x"..'den az tüketici şikayetlerinde tüketici mahkemesine başvurmadan önce tüketici hakem heyetine başvurulması zorunludur. Cümledeki "x" değeri her yıl ilgili bakanlıkça tayin edilir. son olarak 1362 TL idi.

  Hukuk usulleri muhamekemeleri kanunu zamanında, kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyetti.

  Bu görüş ayrılığı 1 Ekim 2011'de yürürlüğe giren HMK ile giderilmiş ve bağımsız bir yargısal faaliyet olduğu kanunda lafzen belirtilmiştir.

  Tarafların tahkime gitme iradesi, uyuşmazlık çıkmadan veya çıktıktan sonra aralarında yaptıkları tahkim anlaşmasına dayanır. Tahkim aslında bir özel hukuk kavramı olmasına rağmen 1999 yılında gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle idare Hukukunda da uygulanmaya başlanmıştır.

  Türk hukukuna göre, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi için, uyuşmazlık konusunun tahkime evlerişli olması gerekir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konuda tahkime gidilemez. Örneğin; bir boşanma davası tahkim yoluyla çözülemez. Tahkim iç tahkim ve uluslararası tahkim olarak ikiye ayrılmaktadır.
  1 -1 ... benceboyle
 6. 6.
  Zızı zı Zınk! Hüküm koymak.
  -2 ... bdrrslsyyf
 7. 7.
  türkiye'nin modern döneme ayak uyduramadığını gösteren binbirlerin içinde bir özel hukuk yargılama biçimidir.
  ... royal martin
 8. 8.
  rus tahkim kanunu türk tahkim kanunu vs özeti şudur kardeş otorite kasıyor birde böyle deneyelim daha önce başkalarında işe yaramış belki bizim işimize de yarar.
  ... maymuncuk ka
 9. 9.
  Devlet yargısı yerine tarafların seçmiş oldukları özel yargıdır. Ticari uyuşmazlıklarda kesinlikle öneririm. Hakem olarak görev alabilmekle birlikte tarafların hakem yargılamasında Amerikan filmlerindeki gördükleri şekilde savunma yapılabildiğini görebilecekleri makalemin olduğu yargılama çeşidi.
  1 ... sonkanunbukucu
 10. 10.
  Türklerin uluslararası arenada zayıf düştükleri (bkz: iCC) ve tazminat ödemeye mahkum oldukları devlet yargısından ayrı yargılama şekli.
  1 ... sonkanunbukucu