1. 1.
    aşağılık komodur, yeşil parkasıyla komo olan yavşağın karton bardakla devrim yapmasıdır.

    Peşin edit: yavşak bit yavrusu demektir hakaret olarak anlamayınız, komo ise komünisttir.
    ... id est