1. .
    darwin'in,doğadan güçsüzlerin ayıklanmasını savunan ve güçlülerin yaşamlarını sürdürmeleri için bunun gerekli olduğunu anlattığı yasası.
    ... snoptik