1. 1.
  işletmenin yapısı ve işletme faaliyetlerinin verimliliği hakkında bilgi veren rakamlardır. Rasyolar, işletme kararlarının etkinliğini arttırmaktadırlar.
  2 ... cell-im
 2. 2.
  bir işletmede çeşitli değerlerin birbirine oranlaması ile elde edilen ölçülerdir.mali analiz işlerinde kullanılan, bir kuruluşun bilançosunu, işletme kar ve zarar hesaplarını tahsil etmek için çeşitli muhasebe kalemleri arasında kurulan oranlardır.
  1 ... gonulcelen
 3. 3.
  (bkz: rasko) *
  ... chosen
 4. 4.
  (bkz: oran)
  ... redwinemania
 5. 5.
  özsermaye karlılığı ve net satışların brüt faaliyet karlılığı oranları şirketlerin başarısını belirlemede iki önemli oran kabul edilir. fk,pddd, fdfavök, fd/ns gibi oranlar şirketin piyasa değerinin gerçek değerine göre ucuz olup olmadığını bulmak için kullanılır.
  ... serbest radikal
 6. 6.
  iki değerin birbirine oranı.
  ... piri reis
 7. 7.
  akıl demektir.
  ... fightordie die
 8. 8.
  (bkz: ratio)
  ... patlamismisir
 9. 9.
  Bir işletmenin bilançosunda yeralan belirli kalemler arasında çeşitli işlemlere ya da karşılaştırmalara dayanarak hesaplanan ve sözkonusu işletmenin yapısı, faaliyet ve başarı düzeyi, verimliliği, borcunu ödeyebilme gücü ile kârlılık derecesi hakkında belirli yargılara varabilmeyi mümkün kılan oranlardan her biri.
  ... linka