bugün

ing.oran
latince teori demek.
latincede ilk olarak mantik ve us anlamina gelir. Hatta felsefede insan icin "animus rationale" derler, yani "akilli hayvan".
ingilizler "reşyo" şeklinde telafuz ederler.