1. 1.
  sonsuz esma, sahip olmak.
  1 ... haznedaroğlu
 2. 2.
  Herkese, her canlıya merhamet eden Allah.
  2 ... italiano
 3. 3.
  insan olsun hayvan olsun ,mümin olsun kafir olsunhiçbir fark gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten...

  ''rahman kuranı öğretti,insanı yarattı.ona konuşmayı yazmayı anlama ve anlatmayı öğretti''rahman 1-4
  1 ... white pages
 4. 4.
  dünyaca ünlü müzisyen. rahman altın
  1 ... nowomantaksimcry
 5. 5.
  Rahman : Yarattığı bütün canlılara nimet veren
  Ar-Rahman : The All- Merciful who wills goodness and mercy for all creatures

  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor! Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar emretmiş miyiz? " (1)

  Rızıkları, ihtiyaçları ve her türlü iyilikleri ihsan husunda rahmetini mahlukatından hiç esirgemeyen anlamında olan Rahman, Rahim isminden daha geniş kapsamlı bir mana ifade eder.

  Rahmân, Yüce Allah'ın hem ismi hem de sıfatıdır. Bu isim, Allah lafzına bağlı olarak zikredildiğinde sıfat anlamındadır.Ancak Kur'an'da bu şekilde değil, özel isim olarak kullanılmıştır. Bu isim sadece Allah'a has özel isimlerden olduğu için daha çok bir isme bağlı olarak değil; yalnız zikredilmesi hoş karşılanmıştır. Rahman'ın bu şekilde kullanılması O'nun Rahman sıfatına ters gelmez. Çünkü Allah ismi de uluhiyet sıfatına delalet ettiği halde hiç bir zaman başka sına ait bir sıfat olarak zikredilmemiştir.

  Kur'an'ın ilk ayeti olan Besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark, Allah teala, Dünyanın Rahmanı ve Ahiretin Rahimidir cümlesinde veciz bir şekilde dile getirilmektedir. Rahman vasfı gereği Cenab-ı Hakk, dünyada bütün canlılara, mümin-kafir ayırımı yapmaksızın bütün insanlara, şefkat ve merhametle davranmayı kendi nefsine farz kılmıştır.

  Yüce Allah bir kudsi hadiste şöyle buyurur: "Rahmetim gadabımı geçmiştir."

  Tenbih : Kul, önce Allah'ın gafil kullarına merhamet edip onları olanca güçleriyle onları Allah yoluna vaaz ve nasihat etmek suretiyle çevirmeye çalışmalıdırlar. Bu konuda şiddet yolundan ziyade yumuşaklık ve şefkat yollarını tercih etmelidir. Asilere de merhamet gözü ile bakmalı, eziyet ve zulüm nazarı ile bakmamalıdır.

  Müminin başlıca gayesi, insanlardan ortaya çıkan her mâsiyet sanki kendi nefsinden ortaya çıkıyormuş gibi, o masiyeti onlardan bertaraf etmeye olanca gücüyle çalışmalı ve bu suretle onları Allah'ın gazabına uğramaktan kurtarmak olmalıdır.

  ihlasla "Yâ Rahman" diye bir müslüman bu isme devam etse, kalbi yumuşar, zalimlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nâil olur.
  2 ... dindar yazar
 6. 6.
  bağışlayan, esirgeyen anlamlarına sahip arapça sözcük.
  islam dininde Allah'ın sıfatları arasındadır.
  1 ... zherdust
 7. 7.
  erkek adı olarak kullanılması yanlış olan isim. başına adbur gelmelidir ki, allah'ın sıfatlarından birini bir insana yüklenmemiş olsun... yüklendiyse, yazık edilmiştir, cahillliktendir.

  (bkz: abdurrahman)
  -1 ... molekuler biyolog
 8. 8.
  acıyan, şefkat gösteren.
  1 ... kep telefonu
 9. 9.
  rahman ; tüm kullarına rızık verendir özel olarak rahim ise sadece müminlere rızık ve hayırlar verendir bu sebepşe müminler allahın rahmetinden iki kere faydalanırlar...
  1 ... imgelerle konusan adam
 10. 10.
  Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)
  ... ece kscg