1. 1.
  m.ö. 485-411
  sofistlerin başlıca temsilcilerindendir.
  tüm bilgilerin duyumdan geldiğini kabul eder.
  felsefesi ise buradan yola çıkarak "evrensel bir bilgiye inanmazlık" felsefesidir. kendi içinde tezatlıklar barındıran eski çağ yunan filozofudur.
  (bkz: insan her şeyin ölçüsüdür)
  4 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  (bkz: kime göre neye göre)
  1 ... phyxius
 3. 3.
  "insan her şeyin, varolan şeylerin varolduklarının ve varolmayan şeylerin varolmadıklarının, ölçüsüdür" sözünün altına imzasını çakmış yunan filozofudur.
  ayrıca kendisi tanrı konusunda "Agnostisizm" görüş içerisindedir.
  1 -1 ... vend avesta
 4. 4.
  insanın birey olmasının ötesinde bir başka olgudan söz açmamış,her insanın ayrı bir dünya olduğunun bilincine ulaşmasının kaçınılmazlığını vurgulamıştır.
  ... patasana
 5. 5.
  protogoras

  - m.ö. 482 ile 411 yılları arasında yaşamış yunanlı filozof.
  - (bkz: Sofizm)in yunanistandaki kurucusu ve temel kuramcısıdır.
  - Felsefesinin temeli göreceliliğe dayanır.
  - Bilinen ilk bilinmezcilerdendir. (bkz: agnostisism)
  - (bkz: Hakikat ve tanrılar üstüne) isimli yakılan eserinde görüşlerini temellendirmiş ve belirtmiştir.
  - Kent devletlerine yasalar hazırlamıştır.


  bilinen eserleri:

  (bkz: Hakikat ve tanrılar üstüne)
  (bkz: Yerevurucu Sözler)
  (bkz: Doğru Konuşma)

  O'na atfedilen sözler:

  -hava sadece üşüyene göre soğuktur

  -tanrılar üzerinde bilgi edinemem; varlıkları veya yoklukları üzerinde kesin hiçbirşey diyemem; haklarında kesin bir yargıya ulaşmayı engelleyen karmaşıklık, gizlilik ve bulanıklık gibi sebepler var ve insanların ömrü bunu çözmek için yetersizdir.

  -felsefe erdemli olma sanatıdır.

  -insan kendi mutluluğunu kendisi yaratır.

  -insan her şeyin ölçüsüdür (bkz: homo mensura) , varolanların varlıklarının, yokların yokluklarının ölçüsüdür.

  -aslolan yalnızca akıldır, duyular sabiti göstermedikleri için yanılmaya mahkumdurlar. Ancak akıl da duyularla beslendiği için mutlak bilgiye eriştirmez. Gerçeklik herkesin şahsi duyularına göre temellenir. Yeryüzünde varolan insan kadar da gerçeklik vardır. Ahlak ve faziletin ölçüsü de sadece insandır, insanın fazileti kendine göredir. Sadece kendi doğrusunu savunur insan. insan bilgi eksikliği sebebiyle kaynağa hiçbir zaman ulaşamayacağı için sadece kendisiyle yetinmelidir.

  Protagoras, Sicilya'ya yaptığı yolculuk esnasında gemisi batmış ve boğularak ölmüştür.
  1 ... fena halde leman
 6. 6.
  bilgi görecelidir ve merkezi insandır diyen sofist. protagoras herşeyin ölçüsünün insan olduğunu söyler. herşey bireye nasıl gözüküyorsa sadece birey için öyledir. üşüyen için hava soğuk üşümeyen için değildir. o'na göre herşey için birbirine tamamiyle zıt iki söz söylenebilir.
  ... doyoubelieveinlifeafterlove
 7. 7.
  ilk septistlerdendir.

  "insan her şeyin, varolan şeylerin varolduklarının ve varolmayan şeylerin varolmadıklarının, ölçüsüdür."
  1 -1 ... idioglossia
 8. 8.
  sofisttir. insanın herşeyin ölçüsü olduğunu söylemiştir. insanların günlük yaşamında erdemli olmalarını öğütlemiştir. ahlak ilkelerini savunmuş, fakat bir kitabında tanrı hakkında olumsuz düşüncelerini belirttiği için sürgüne gönderilmiştir.
  1 ... martineden
 9. 9.
  son sözleri ahg. brokgh. vııj. yıu' olmuş yunan sofist filozof.

  boğulurken çıkardığı tam anlamı ile anlaşılamayan bu sözleri '' felsefenizi zikeyim ölüyom burada, tanrı unutmaz '' şeklin de türkçeye çevirebiliriz.
  ... sinirlenmicem
 10. 10.
  ünlü düşünürdü.
  1 ... haremegiremeyenpatlican