1. 1.
  Genital organlar ile oynayarak kendi kendine tatmin etmek.
  3 ... worldlike
 2. 2.
  (bkz: mastürbasyon) ne biliyim lazım olur.
  2 ... msnden devam edelim
 3. 3.
  ki$iyi unutkanla$tırdığı ileri sürülerek, kilisece yasaklanmı$ tatmin metodu. ki$inin kendinden ho$lanarak orgazm'a ula$ması olarak kabul edilir.

  (bkz: onan)
  1 ... ceviz agaci
 4. 4.
  (bkz: 31 çekmek)
  (bkz: mastürbatör)
  1 ... karpuzkabugu
 5. 5.
  Fransızlar'ın abaza çekmek işine verdikleri isim.

  gelelim mirim hikayesine;

  Bu feci derde herkesten önce Onan isminde bir yahudi genci tutulmuştur. Yahudilerin mukaddes kitabı olan (Tevrat) da bir hikâye vardır. israil peygamberin torunu Onan güzel bir genç idi. Bu delikanlının babası Herman kendi kardeşinin dul kalan haremi ile evlenmesini Onan’a teklif etmiş. Hattâ zorla evlendirmeğe çok uğraşmıştı. Fakat bu musevî genci bu teklifi şiddetle reddetmiş ve nefsini körlemek ve çocuk yapmamak için abazaya devam etmiş ve en nihayet cezasını bularak ölmüştü.

  işte bundan dolayı, ilk defa 31 çekmeği âdet edinen bu gence ilgili olmak üzere abaza âdetine Onanizm adı verilmiştir.
  ... cikita muz teoremi
 6. 6.
  yahudanın oglu onan'dan gelen doğum kontrolü işlemi.
  ... chocolatefish
 7. 7.
  alıntıdır:

  Tarihte, “onanizm” terimi genellikle “mastürbasyon” ve yapay “doğum kontrolü”nün yerine kullanılmıştır. Onanizm sözcüğü, Onan’ın Tevrat’taki hikayesinden alınmıştır. Onan, Yahuda’nın ve adı bilinmeyen Kenanlı bir kadının oğluydu. Onan’ın Er adında bir ağabeyi ve Şela adlı bir erkek kardeşi vardı. Yahuda, ilk çocuğu olan Er için bir eş seçti ve bu eşin adı Tamar’dı. Onan’ın hikayesi aşağıdaki gibidir:

  “Yahuda, ilk oğlu Er için Tamar adlı bir eş seçti. Er’in davranışları kötüydü ve bu, Rabbi kızdırdı, bu yüzden Rab onu öldürdü. Sonra Yahuda, Er’in kardeşi Onan’a şöyle dedi: ‘Git ve ağabeyinin dul eşiyle birlikte ol. Onun kocasının kardeşi olarak ona karşı yükümlülüğünü yerine getir, böylece ağabeyin zürriyet sahibi olabilir.’ Ama Onan, bu çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu, bu yüzden ağabeyinin dul karısıyla ilişkiye girdiği zaman spermlerini yere dökerdi, böylece ağabeyinin hiç çocuğu olmayacaktı. Yaptığı şey Rabbi kızdırdı ve Rab onu da öldürdü. (Tekvin. 38:6-10).”

  Bu hikayenin, sık sık, mastürbasyona, doğum kontrolüne ve erkek sperminin herhangi bir şekilde “israfına” karşı ilahi bir yasak olduğu ileri sürüldü. Yahudi yasasında erkek kardeşin dul eşiyle evlenme kavramı anlaşılmadan bu hikayenin anlamı anlaşılamaz. Bu yasa, ölen kocanın adını ve onun çocuğunun miras hakkını korumanın yanı sıra, dul eşin refahını sağlamak için planlanmıştı.

  Dolayısıyla, erkek kardeşin dul eşiyle evlenme, esasen, ekonomiye, ailenin homojenliğine ve adalete dayanıyordu. Onan, evliliğinin yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ve ağabeyinin eşi Tamar’ın gebe kalmasını kasten önleyerek, ölen ağabeyinin mirasını almayı planladı. Bencilliğinden ve yasaya itaatsizliğinden dolayı öldürüldü. Bugün birçok Tevrat bilgini Onan’ın hikayesinin, masturbasyonu, doğum kontrolünü ya da spermin herhangi başka bir şekilde kasten “israf edilmesi”ni kınamakla hiçbir ilgisi olmadığını kabul eder.

  Adı bilinmeyen ingiliz bir yazar tarafından yazılan Onania adlı bir eser ya da vaaz 1724’te Boston’da yayımlandı. Bu eser, onanizmi mastürbasyonla ilişkilendiriyordu. Ayrıca, bu uygulamanın, felçler, gerginlik, tüketim, iltihaplı akıntı, akıntılar, ülserler, nöbetler, delilik, çocuk sahibi olamama gibi birçok önemli duruma neden olduğunu belirtiyordu. O dönemde görülen bütün belirtiler, hatta ölüm bile buna dahildi.

  Onania popüler oldu ve mastürbasyon yapanların yakalanması için bir dayanak haline geldi. Günahkar kişi, bu günaha son vermedikçe, mastürbasyon eyleminin vücudu tüketeceğine inanılıyordu. Onania doktrininin arkasındaki teori, mastürbasyon eylemi sırasındaki sperm kaybının vücudu güçsüzleştireceği ve hastalığa ve sonunda ölüme neden olacağı şeklindeki mitsel bir bilime dayanıyordu.

  Bu düşünce ekolünün taraftarlarından biri isviçreli bir doktor olan Simon Andre Tissot’ydu (1728-1797). Tissot, Onania’daki kavramları alıp bunları tıbbi teori şeklinde yazdı. Bu, Tissot’un yozlaşma teorisinin başlangıcıydı. Tissot’a göre, mastürbasyon uygulaması, vücudun, “konvülsiyonlar, felç, epilepsi, zeka geriliği, cinsel iktidarsızlık ve mesane bozuklukları” ile dejenere olmasına yol açıyordu. Daha sonra, Onanizm karşıtları, Tissot’nun hastalıklar listesine sivilceler, saç dökülmesi, gözlerin güçsüzleşmesi, düşük omuzlar, bel soğukluğu, rahim kanaması, tüberküloz, şizofreni ve intihar gibi birçok şey eklemiştir.

  Bugün, cinsel anatomi, hormonlar ve cinsel tepki döngüsü konusundaki bilgimiz, tıpta ve dinde geliştirilmiş olan bütün yozlaşma teorilerini tamamen geçersiz kılar. Onanizm hala, birçok dinsel gelenek ve yorumcuları tarafından desteklenen bir kavramdır.

  Dolayısıyla, iki büyük yanlış yorum, Tevrat’taki bir hikayeden kaynaklanır. ilk olarak, Onan’ın günahının, mastürbasyonla ilgisi olduğu düşüncesi vardır. Günümüzde Tevrat bilginlerinden hiçbiri bu iddiayı desteklemez. ikinci olarak, mastürbasyon eyleminin ve sonrasındaki semen kaybının, hastalığa ve sonunda ölüme yol açtığı inancıdır. Mastürbasyon hakkındaki bu görüş de herhangi bir bilimsel temele dayanmaz.
  -1 ... monk of monkmountain