bugün

Bir Uludağ Sözlük karma unvanı.
Bunlardan birisi benim.
Haketmiyorum.
Bir de kapıcılar kralı var ki düşman nickine.
Sözlüğün bana verdiği unvanimdir.
banane kavraminin insandaki halidir.
latince anlamı hiç olan nihil sözcüğünden gelmektedir. gerçeğe ve değerlere şüphe ile yaklaşıp yok sayar.
sözlük bana şu an böyle diyor. havasıda - 23 derece.
(bkz: hiççi)
hiççi'dir. zira hiçlik varoluşun gerçeğidir ve varoluşa dair en gerçekçi düşüncedir.. hiçlik daima olumsuzluk belirtir. varlığın zıttıdır ve ona karşıdır.

her sonuç hiçliğe çıkar. her şey hiçtir. hiçlikten gelir ve hiçliğe döner. üstelik var olmak kötü bir şeydir. aslolan hiçliktir. hiçliğin sessizliğidir.
Yeni ve ilk karmam.

Hadi bakalım.
Dogmatik dikataları, öğrenilmiş zorunlulukları kabul etmeyen insan modeli.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.