1. 1.
  teslis ve meryem konusunda farklı düşünüşe sahip hristiyanlık mezhebi . hz meryem'e ayrı bir kutsallık atfetmezler ve mucize ile doğduğu rivayet edilen isa'nın doğuştan değil sonradan edinilmiş bir ilahiliği olduğunu söylerler. yani aslında meryem de , isa da insan. bu kısmen müslüman yorumuna yakın gibi görünsede , isa'nın tanrısallığını , vahyin geldiği an itibarı ile başlatırlar. ayrıca,, hz isa' nın konuştuğu iddia edilen aramiceyi konuşurlar. i. s 400'lü yıllarda istanbul patriği olan nestorius'un tefsirini izlerler.

  (bkz: süryaniler)
  (bkz: keldaniler)
  ... ejderham
 2. 2.
  Asya'nın çeşitli ülkelerinde mensupları olan bir Hıristiyan mezhebi. Nasturiler kendilerine Nasturi (ingilizce: Nestorian) yerine Asuri (ingilizce: Assyrian) veya Doğu Kilisesi (ingilizce: Church of the East) veya Doğu Asurileri (ingilizce: Eastern Assyrian) adını vermeyi tercih ederler. Tarihi merkezleri Kuzey Irak'ın Musul ve iran'ın Urmiye kentlerinde bulunan mezhebin günümüzde en büyük cemaati Güney Hindistan'daki Kerala eyaletindedir. Türkiye'de 1915-24 yıllarına dek Nusaybin, Siirt ve Hakkâri yöresinde önemli bir Nasturi topluluğu vardı.[1]

  Kuzey Mezopotamya Asuri toplumunun büyük bir bölümü 16. yüzyılda Papa'nın üstünlüğünü kabul ederek Katolik kilisesi ile birleşmiştir. Katolik sayılan bu Asuriler Keldani (ingilizce: Chaldean) adıyla tanınır.
  ... turkmen balasi