1. 1.
  tam adı klemens wensel von metternich olan avusturyalı, diplomatlığın tarihinde gelmiş geçmiş en büyük üstadı olarak bilinen tutucu şahsiyet.
  Kendisi viyana kongresinin, avrupa ahenginin* ve avusturya'daki denge politikasının mimarlarından biri olmakla beraber, ileri görüşlülüğü, soyut düşünce yeteneği ve akıl ustalıklarıyla diplomasinin babası haline gelmiştir.
  1801'de saksonya'da
  1803'te Berlin'de
  1806'da Paris'te diplomatlık görevlerinde bulunmuştur.
  bunun üstüne de imparator 1. francis kendisini 1809'da dışişleri bakanı yapmıştır. sonra kendisi 1848'de görevinden istifa etmiştir-ettirilmiştir.
  Avusturya'yı, kendi tetiklemesiyle prusya'ya çıkarttırdığı prusya-rusya savaşında tarafsız konumda tutabilerek de en büyük eserini gerçekleştirmiştir.
  zamanında osmanlı'ya da ingiltere'ye karşı arka çıkmıştır. tabi ki kendi politikaları çerçevesinde.

  kendisi avusturya'nın en berbat dönemlerinde avusturya'yı avrupa'nın bir süper gücü haline sokabilmiştir. helal olsundur fakat ne yazık ki dünya görüşlerimizin uyuşmamasıyla beraber yaptığı işlerin yapma şekillerine insanı hayran bırakmıştır.
  ... chemsuk
 2. 2.
  18. yy yönetim anlayışının 19. yy' daki en büyük temsilcisidir. Tek hedefi varolan statükonun korunması ve her türlü yenilikçi, liberal harekete karşı koyarak onları bastırmak olmuştur.
  ... sekersiz cay
 3. 3.
  ömer kürkçüoğlu'nun kankası.
  1 ... kutupsal form
 4. 4.
  müdahale sistemini kuran devlet adamı. sisteme göre tüm liberal hareketler, silahla bastırılacak statüko korunacaktı. metternich sistemide denir aynı zamanda. 1848 devrimlerimden sonra bu sistem çökmüştür.
  ... tintoretro
 5. 5.
  mükemmel bir diplomat ve devlet adamı. öyle bir adamdır ki plansız adım atmaz. aynı dönemde yaşamış bir diğer diplomat için;

  (bkz: Talleyrand)
  ... vladimir makarov
 6. 6.
  osmanlı'ya ''hükümetinizi dinî esaslar üzerine kurunuz, batı taklitçiliğini abartmayınız, avrupa medeniyeti ile doğu medeniyeti çok farklıdır, bizim kanunlarımızı alırsanız çoğunu uygulamaktan aciz kalırsınız, uygulamayacağınız kanunu da almayınız; zamana uyun, çağı dikkate alın, idarenizi ıslah edin fakat size hiç uymayacak müesseseleri almak için eskilerini yıkmayın'' diyerek nasihat etmişse de dinletememiş avusturyalı muhafazakâr devlet adamı.

  ayrıca ıslahatçı padişahlar iii. selim ve ii. mahmud'a ''cahil'' demiştir.
  ... bakmadangormeyen
 7. 7.
  1806'da paris Büyükelçiliğine getirilmesiyle dünyaca tanınan Avusturyalı diplomat. Fransız ihtilali sonucu etkileri artan milliyetçilik, hürriyetcilik ve özellikle de Cumhuriyetçikik akımlarına tamamen karşı olan metternich, statükonun silah zoruyla korunmasından yanaydı. Ona göre ulusçuluk hareketlerinin acımasızca bastırılması ve ulus devletlerinin dağıtılması gerekiyordu. Bu fikirden yola çıkarak kutsal ittifak'ı meydana getirdi.
  1 -1 ... emre s
 8. 8.
  an aged fool, who'd been a knave in youth
  he could no longer recognise the truth.
  ... mb isimli cocugun anilari