1. 1.
  metadon opiatların çoğu etkilerini taklit etmek için yapılmış bir kimyasaldır. metadonun etkileri nelerdir?
  tüm opiatlar psikolojik ve bedensel olarak çok çeşitli etkilere sahiptir. metadon eroinden daha uzun etkili bir ajan olduğundan, kullanıcıda çekilme semptomu olmaksızın genellikle günde bir kere alınabilir.
  beyin, karaciğer böbrek veya kemiklerde fiziksel hasara yol açmaz. etkileri : o eroinin oluşturduğundan daha uzun süren fakat daha az yoğunlukta kendini iyi hissetme ve stresin kaybolması; o konstipasyon: o küçük pupiller; o terleme; o kaşıntılı deri; neden reçete edilir?
  araştırmalara göre günlük uygun dozda metadon reçete ile verildiğinde eroin kullanıcıları daha stabil olur ve şu riskler daha azdır : o sokakta satılan ajanların kullanımı; o enjeksiyon (eğer enjeksiyon yaparlarsa enjeksiyon aletlerini paylaşma olasılıkları daha azdır) o herhangi bir suça katılmaları (yaşantılarının diğer yönlerini de daha sağlıklı koruyabilmektedirler)
  temel neden ise eroin veya diğer opiat kullananların akut çekilme semptomlarını daha fazla yaşamamaları ve opiat alımının psikolojik ihtiyacının metadonla tatmin edilmesi ve illegal ajan kullanımının önlenmesidir. metadon kullanimiyla birlikte olan problemler varmidir?
  ekstra doz metadon alımı veya metadonun temazepam gibi diğer bir anti depresan yada alkol ile birlikte alınması doz aşımı olasılığını büyük oranda artırır.
  metadon yüksek oranda bağımlılık yapıcı potansiyele sahip bir ajan olmakla birlikte eroinden çok daha fazla bağımlılık yapıcı değildir. fiziksel çekilme semptomları metadonla daha kötü olabilir. fakat psikolojik yönden eroin alımı arzusu metadona duyulan psikolojik alım arzusundan çok daha kuvvetlidir.
  opiatlar doğmamış bebeklerde hasara yol açmaz. bebek için çekilme semptomları ve antenatal servislerle temasın kaybı, reçete edilen düzenli doz metadon kullanımından daha tehlikelidir. metadonun kullanim şekli
  diğer yardım türlerinden biri ile beraber önerilmesi, yasadışı ilaç kullanımıyla ilgili zararları azaltmada, metadonun faydalı olma şansını artırır. diğer yardım türleri :
  tavsiye ve destek; danışmanlık;
  planlanmış terapi programları; metadon ve kanunlarimiz
  metadon kırmızı reçete ile alınabilen bir ilaçtır ve kanuni kullanımı sadece kırmızı reçetede adı yazılan şahıs için geçerlidir
  1 ... demester
 2. 2.
  amsterdamda polis tarafından halka dagıtılan yasal uyusturucu.
  ... el matador
 3. 3.
  tam adı, metadon hidroklorid'ir. piyasada metadon, amidon, physepton olarak bilinir.
  ... conspirator
 4. 4.
  morfinin sentetik agonistlerinden biri. morfinden en önemli farkı etkisi geç başlar ve uzun sürer. bağımlıların tedavisinde "metadonla idame programı" adı altında kullanılır.
  ... nuribaba we are a family
 5. 5.
  tehlikeli bir ilaç. eroin tedavisinde kullanılır. Ayrıca;
  (bkz: house)
  1 ... wun wun
 6. 6.
  öncül reaktif olarak difenil asetonitril ve 1-dimetilamino-2-kloropropan gerektirir. ilki benzen ve benzil siyanürden elde edilebilirken ikincisi 1-dimetilamino-2-propanol'den elde edilebilir. ortamda 1-dimetilamino-2-propanol yoksa bu kimyasal iki şekilde sentezlenebilir: birincisi eschweiler-Clarke metillenmesi ile formaldehit ve formik asit kullanılarak, ikincisi ise propilen oksit ile dimetilamin alkilasyonu yapılarak.
  1 ... 6146854374786740
 7. 7.
  peki hocam eschweiler-clarke metillenmesi mi tavsiye edersiniz yoksa formaldehit ve formik asit sentezlemesi mi ?
  2 ... etliekmek hirsizi