1. 1.
  Padişah,hükümdar,hakan.
  #122743 :)
 2. 2.
  kral, sahip.
  #209666 :)
 3. 3.
  görünen ve görünmeyen tüm alemlerin sahibi ve yöneticisi...

  ''de ki:ey mülkün sahibi allah ım!sen mülkü kime dilersen ona verirsin,mülkü kimden dilersen ondan alırsın'' al-i imran26
  #502502 :)
 4. 4.
  selçuklular'da hükümdar çocuklarına verilen isim. osmanlı'daki muadili için (bkz: şehzade)
  #1631965 :)
 5. 5.
  allah'ın 99 isminden biri.

  bütün kainatin sahibi ve mutlak hükümdarı.
  #2306735 :)
 6. 6.
  osmanlıda sultanın erkek çocukları için kullanılırdı.
  #2888415 :)
 7. 7.
  (bkz: melike)
  #2888426 :)
 8. 8.
  Melik : Herşeyin hakimi, bütün kâinatın hükümdarı.
  Al-Malik : The Absolute Ruler who is the Ruler of the entire universe.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "Hak melik olan Allah pek Yücedir, O'ndan başka ilah yoktur; Kerim olan Arş'ın Rabbidir." (1)
  Melik ismi, gerçek anlamda her yönüyle yalnız Allah içindir. Bu sıfat, Allah'ın diğer bütün kemâl sıfatlarının var olmasını zorunlu kılar.

  Melik ya da malik olma, malik olunan şey üzerinde istenildiği biçimde tasarrufta bulunmayı gerektirir.

  Bütün kainat Allah'ın mülküdür ve Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf sahibidir.

  insan yeryüzünde halife olduğu için, kendisine yeryüzü mülkü üzerinde izafi bir meliklik yetkisi tanınmıştır.

  Herkesin belli bir tasarruf sahası vardır. Fakat bu tasarruf, hiç bir zaman mutlak değil, sınırlı ve Allah'ın tanıdığı alanda sadece bir emanettir.

  Allah Teâlâ için insanların meliki denirken, O'nun insanlar üzerinde mutlak tasarruf sahibi olduğu anlatılmak istenir. Fakat şirk koşan insanlar, Allah'ın melikliğini yeryüzünde ve dolayısıyla insanlar üzerinde tasarruf sahibi olmak ve yeryüzündeki servetleri, yani mülkü diledikleri gibi kullanmak için gasbetmeğe çalışırlar.

  Tenbih : Kulun mutlak melik olması hiç düşünelemez. Çünkü onun her şeyden müstağni olduğu söylenemez. Allah'tan başkasına ihtiyacı olmasa bile, mutlaka daima Allah'a muhtaçtır.

  Kullardan gerçek Melik o kişidir ki; Allah'tan başka kimsesi olmaz. Allah'tan gayri her şeyden alakasını keser, bununla beraber asker ve halkının kendisine itaat ettiği boyun eğdiği ülkeye sahip olur. Nasıl mı? Şöyle: Çünkü onun öz ülkesi kalbi ve kalıbıdır. Askerleri ise, gazabı, şehveti, hava hevesidir. Halkı ise: dili, gözleri elleri ve sair azalarıdır. O, bütün bunlara hakim olup da kendisine boyun eğdirirse, işte kendi iç dünyasında sultanlık derecesine yükselmiş demektir. Bir de buna insanlara karşı olan ihtiyaçsızlığı hususu da eklenirse işte yeryüzünün sultanı olmuş demektir.

  "Yâ Mâlik" (Ey Padişah) Bir kimse sabah namazından sonra bunu okumaya devam ederse o kimse dünyalık ve ahiretlik olarak riyasetten emin olur. Halkın gözünde hürmetli ve heybetli olur.

  Hz.Hızır aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir kimse bir hastanın hatırını sormaya gittiğinde şifa niyetine
  112 kere "Allahümme ente'l-melikü'l-hakku'llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
  3 kere de "Yâ Şifae'l Kulûb" dese o hastanın hastalığı Allah'ın izniyle sıhhate dönüşür. (5)
  MÜSTAĞNÎ
  1. Başkasına muhtâç olmayan.
  Allahü teâlâ bütün varlıklardan müstağnîdir. Bütün canlılar îmân etse, itâat etse, O'na hiçbir faydası olmaz. Bütün âlem kâfir olsa, azgın taşkın olsa, karşı gelse O'na hiçbir zarar vermez. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)
  2.Sâhib olduğu şeyle kanâat edip, insanlardan bir şey beklemiyen. ihtiyâcını başkalarına söylemiyen.
  Ebû Hâzim'e; "Malın nedir?" diye sordular. O da; "iki şeydir; biri Allahü teâlâdan râzı olmak, diğeri de insanlardan müstağnî olmaktır" buyurdu. "Öyle ise fakirsin" denilince; "Yerler, gök ve bunların arasındaki şeyler Allahü teâlânın iken ve ben de O'nun ihlâslı kulu iken nasıl fakir olurum" buyurdu. (Mâverdî)
  #4683363 :)
 9. 9.
  Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir köy.

  ilçenin tüm köyleri için:

  (bkz: Mustafakemalpaşa)
  #8118078 :)
 10. 10.
  sahip. bütün mevcudatın yegane sahibi.
  #9759561 :)
 11. 11.
  Bütün kainatın mutlak ve hakiki sahibi, mutasarrufu. Bütün kainatın, Zâtı'nın dışındaki bütün varlıkların ezeli ve ebedi tek hükümdarı, ancak Allah Teala'dır. Kainatta, ancak O'nun iradesi, hüküm ve tasarrufu geçerlidir. O'nun mülkü yok olmaz.
  #11150076 :)
 12. 12.
  '' Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı '' anlamına gelen allah teala nın 99 isminden biridir.

  Allah'ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O'na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır.
  #12217276 :)
 13. 13.
  #19613325 :)
 14. 14.
  bir ateist adı. komik ama gerçek. *swh~ ~
  #23069753 :)
 15. 15.
  selçuklu prenslerine verilen ünvandır.
  #23069884 :)
 16. 16.
  Melek ile yazılımi aynı olan kelime imiş.
  #26611767 :)
 17. 17.
  selçuklularda sultan tarafından bir eyaleti yada bir bölgeyi yönetmekle görevlendirilen hanedan mensubu.
  #27001573 :)
 18. 18.
  Melik (Arapça الملك), islam'da bir kavram olan ve Kur'an'da geçen Allah'ın 99 adından biridir.
  #31251345 :)