1. 1.
  Yer,bulunulan yer.
  Ev,yurt.
  2 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: oylum)
  1 ... bettyboop
 3. 3.
  yonjamsı, hi5imsi bir arkadaşlık sitesi. (bkz: meqan)
  1 ... dokuzhanim
 4. 4.
  Uzayın sınırlanmış parçası. Mimarlık mesleğinin konusunu oluşturur. Aynı zamanda, mekan bir mimari ürünün vazgeçilmez tek niteliği, bir mimari ürünü var eden temel koşuldur. Bir mekan oluşturmak için onun mutlaka her yönden kesin engellerle sınırlanması gerekmez. Mekanı oluşturan sınırlama fiziksel olabileceği gibi, yalnızca görsel de olabilir. Örneğin, ışık herhangi bir somut engel niteliği taşımadığı halde, bir mekanı belirleyebilir. Mekan yalnızca bir yapının "içi" olarak düşünülmemelidir; yapıların tek başlarına ve diğer yapılarla birlikte oluşturduğu bir "dış mekan"da söz edilebilir.

  Ayrıca, mekan bir mimari ürünün dördüncü boyutudur. Bir yapıyı üç boyutlu bir kitle olmaktan çıkaran özellik bir mekana sahip olmasıdır. Yapı onun sayesinde, en, boy ve yüksekliğin ötesinde bireyin devingenliğinden kaynaklanan anlık yaşantılarla edinilen bir mekan boyutu kazanır. Mekan boyutunun kişinin devingenliğinden ötürü, sayısız yaşantılar yaratabilme niteliği mimarlıkta birinci boyuttan bahsedebilmeyi olanaklı kılmaktadır.*
  3 ... meister writer
 5. 5.
  istanbul'un bakırköy semtinde meydanın biraz yukarısında kalan, kapalı ve açık alanı bulunan, geniş, ferah, orta düzeyde bir kafenin adıdır.
  3 ... ghost writer
 6. 6.
  " mekan sonsuzdur; bedenim sonlu. ama bedenin çevresi benim bölgemdir ve özneldir. " *
  ... wolke
 7. 7.
  doğrusu mekân olan kelime. farsçadaki kân yani yer, yurt ile derinlik kazanır. mimarinin felsefi boyut kazanmasıyla birlikte mekân kavramsallık kazanıp bir nevi sınırlandırma özelliği kazanmıştır.
  ... kafka labirenti