bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  evrenin,ruhlarımızın,olmuş ve olacak her şeyin kayıtlarının bulunduğu levha.korunmuş levha anlamındadır. (bkz: akaşik kayıtlar)
  7 -1 ... veritaserum
 2. 2.
  levh levha kelimesi manasındadır
  mahfuz da hıfz - muhafaza - muhafız kelimeleriyle aynı köktentir.

  "korunmuş levha" manasına gelir.

  islam da olmuş ve olacak her şeyin yazılmış olduğu manevi levhayı dile getirir. Olmuş ve olacak şeyler Allah'ın bilgisine bağlı olduğundan Levh-i Mahfuz doğrudan Allah'ın ilim sıfatı ile ilgilidir. Korunmuş (mahfuz) olarak nitelenmesinin nedeni, burada yazılı olan şeylerin herhangi bir müdahale ile değiştirilmekten, bozulmaktan uzak olmasıdır. Kur'an'da Ümmü'l-Kitap (Kitapların Anası, Ana Kitap), Kitabun Hafiz (Koruyan Kitap), Kitabun Mübin (Apaçık Kitap), Kitabın Meknun (Saklanmış Kitap), imamun Mubin (Apaçık inen Kitap) ve sadece kitap olarak da anılır. insanların başlarına gelecek şeyleri de ihtiva ettiği için Kitabul-Kader (Kader Kitabı) da denir.
  5 ... merakli
 3. 3.
  allah tarafından takdir edilen şeylerin yazılı bulunduğu manevi levha;ilm-i ilahi.
  3 ... silte
 4. 4.
  bezm-i elest(ezel meclisi)te allah ın kullarının kaderlerini yazdığı levhaya verilen addır.
  3 ... sudancikmisbalik
 5. 5.
  Levh-i mahfuz,
  olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün varlıkların, kısacası, her şeyin yazılı bulunduğu bir ilahî muhafaza levhası; ilahi ilmin aynası, kaderin defteri, kainatın programıdır.
  Levh-i mahfuzun insandaki küçük örneği, "hafıza"dır. Hafıza, başımızdan geçen olayları, gördüğümüz yerleri, tanıdığımız insanları, duyduğumuz sesleri, tattığımız tatları, hayatımız boyunca edindiğimiz bütün intibaları, öğrendiğimiz bütün bilgileri içine alır, ama yine de dolmaz.

  Hafıza, zekanın hazinesi, tefekkürün sermayesi, benliğimizin tarihidir. Ruhumuza takılan en değerli cihazlardan biridir. Hafızasız bir zeka işimize yaramaz. Çünkü biz, eskiden öğrendiklerimize dayanarak düşünürüz. Hafızanın bir de ebedi hayatımıza bakan yönü vardır. Hafıza, bir senet, bir vesika, bir belgedir. Ahiretteki muhasebe vaktinde, dünyada işlediğimiz sevapları ve günahları göstererek bize şahitlik eder.

  Nasıl insanın başından geçen bütün olaylar hafızasında yazılıyorsa, kainattaki bütün olmuş, olan ve olacak olaylar da o büyük hafızada yazılıdır. Her iki "levha"da da Rabbimizin "Hafiz" (koruyan, muhafaza eden) ismi tecelli eder. Her şeyin levh-i mahfuzda yazılmış olduğu gerçeğini bazı kimseler akıllarına sığıştıramazlar. "Yazılma" denilince "harf harf kaleme alınmayı" anlamak eksik olur. Genlerin dizilişi yazı yazmadan çok farklı. Hafızanın bir şeyi kaydetmesi de daktiloyla yazmaya benzemiyor. Bir teyp bandında yahut video kasetinde de sözler ve olaylar kalemle kaydedilmiyorlar. işte her şeyin ve her hadisenin, levh-i mahfuzun defterleri olan imam-ı mübin ve kitab-ı mübınde yazılması bunların çok ötesinde bir keyfiyetledir. Bu kaydın da harflerle, kelimelerle alakası yoktur.
  5 -1 ... ebaturab
 6. 6.
  alemin yaratılmasından bu yana olmuş ve bundan sonra olacak herşeyin üzerinde yazılı olduğu, alın yazısı diye tabir ettiğimiz tüm olayların üzerinde yazılı olduğu, göğün bir katında gizli olan "korunmuş levha"'dır. Zamanın göreceliğinide bir manada anlatan, zamanın göreceli olduğunu insanlar ancak 20.yy'da anlayabilmişken bu kuran'da 14 yüzyıl evvel iletilmiştir. ne dün ne bugün ne yarın vardır, sadece an vardır.
  1 ... enterberk33
 7. 7.
  burak özdemir tarafından yazılmış muhteşem bir kitaptır,

  islamiyet'in bugünkü haline bakıp ve mevcut yorumlardaki eksiklik ve yanlışları fark etmiş,sormuş sorgulamış bünyeleri,kuran'ı kerim'e hayran bırakacaktır.
  1 ... unexpected
 8. 8.
  sadece olmuş ve olacak şeyler değil, değişik alemlerde cereyen eden işlerin kurallarının, yani şeriatının;

  allah'ın kendinden başka her şey üzerinde cereyan ettirdiği kanunlarının yazılı olduğu levha.

  ben levha dedim artık nasıl bir levhaysa.

  belki bir çeşit ayna.
  ... esitlik ozgurluk adalet
 9. 9.
  LEVHA YADA KiTAP FALAN DEĞiL KAiNATIN BiR ÇEŞiT YAZILIMIDIR..

  BU DAHA DOĞRU BiR TANIMALAMA OLUR..

  ŞUNU UNUTMAMAK GEREK..KURAN 1400 SENELiK BiR KUTSAL KiTAPTIR..

  1005 YILINDA ARABiSTAN'DAKi BEDEViNiN DE ANLAMASI GEREKiR..2012 YILINDA BiLGiSAYAR BAŞINDAKi TROLL'ÜNDE ANLAMASI GEREKiR..

  DOLAYISI iLE HERKESiN ANLAYABiLECEĞi AMA HERKESiN FARKLI ANLAMLAR ÇIKARABiLECEĞi ŞEKiLDE YAZILMIŞTIR..

  YOKSA KURAN; FiZiK,KiMYA,BiYOLOJi KiTABI DEĞiLDiR...

  iNANÇ KiTABIDIR..
  ... hazreti muz
 10. 10.
  burak özdemir in yazdı(rıl)gı muhteşem ötesi kitaptır. yüce? buharinin bilmediği mukatta harfleri bile acıklıyor ispat olarak..
  1 ... ordanburdan1963