1. 1.
    Ama bu gece değil diye devam ettirilecek bir söz. Şarkılarda yer verilebilir. Telif istemiyorum.
    ... dakandaz