bugün

web sayfalarına etkileşim ve hareket katmak için kullanılan script dili.
java dili ile sadece isim benzerliği vardır. yoksa çok farlı dillerdir. browser üzerinde çalışan script dilidir.

en basit örneği şu şekildedir:

<script language="javascript">
op_bakiyim();
function op_bakiyim(){
alert('Ellerinizden öperim');
document.write('Hello world.');
}
</script>
eline ajax örneği geçip eğe büke kullanınca kendini roketlenmiş hisseden veletlerin sayesinde 2006 yılında oyuncak olmuş scripting dili.

(bkz: future)
web sayfalarının olmazsa olmazı, şeytan tüylü script dili. şaşırmak için:
ekranda çok sayıda resmin olduğu bir web sayfası açın, adres satırına yalnızca

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300;y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.images; DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5;DIS.top=Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5}R++}setInterval('A()',5); void(0);

yazın ve enter'a basın, eğer şaşırmadıysanız javascript'e karşı önyargılısınız demektir, şaşırın.
(bkz: yok böyle bir şey)
Web masterın vazgeçilmezi.
internet tarayıcısı (Netscape Navigator) için Netscape tarafından geliştirilen ilk script dili. istemci tabanlı web programlama dilidir. Webin statik ve yalnızca html olduğu dönemlerde, sayfalara hareket getirmek için düşünülmüş, ve o zamanlar patlama yapan Java isminden esinlenilmiştir. Java ile Javascript birbirilerinden farklı, VBscript ve jscript ile benzerdir. Jscript, Microsoft'un Internet Explorer için Nestcape Navigator'a rekabeti doğrultusunda Javascript'tin söz dizimini kullanan, daha çok vbscript'e yakın bir dildir.
(bkz: jsp)
web 2.0* ın üzerine kurulu olduğu tarayıcı tabanlı programlama dili.
client side bir dil oldugu icin her zaman vazgecilmezdir.
netscape'in livescript ismiyle çıkardığı, daha sonra java'nın popülaritesinden nemalanmak amacıyla sun microsystems ile anlaşıp 95 yılında ismini javascript olarak değiştirdiği web programlama dili. öğrenmesi kolay ve zevklidir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.