bugün

Anladığım kadarıyla çoğu hemen her şeyin kesin bölümlere, sınıflara ne ayrıldığını düşünüyor. Örneğin cilalı taş devri denince belirli bir tarihte başladığını belirli bir tarihte bittiğini düşünmek gibi ya da ilkel primatken birden modern insana evrildiğimizi düşunmek gibi. bana göre böyle bir şey yok ve iki uç arasında bir sürü ara dönem, form vs var.

Not: söylemek istediklerimi açıklayamadım. Böyle karman çorman bir şey yazabildim.
Modern zamanda bir türlü kendisi olamayan, gün boyu kendisi kalamayan varlık. Çoğu zaman başkası olurken bulur kendini. Herkesten biri. Ya da herhangi biri.
keşke doğarken seçeneklerimiz olsaydı da belli bi yaştan sonra minik bi kelebeğe falan dönüşerek hayatımızı devam ettirebilseydik. böylesine belirlenmiş sınırlar içinde yaşamak bazen sıkıcı. kanatlarım olsun istemeye utanıyorum. örn yani. öylesine.
insan evrene en çok zarar veren varlık.
Çoğunlukla bütün evrenin kendisi için yaratıldığını bütün herşeyi kontrol edebileceğini sanıyor. Oysa canlı olup olmadığı belli olmayan virüsle biile baş edemecek kadar güçsüz bir varlıktır hala.
eşref-i mahluktur.
Bu sözlükte , bazı karakteri olan arkadaşlar hariç , pek olmayandır.
"insan, şu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer: Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü, o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber, matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun aşr-i mişârına muvaffak olamaz.

-Rnk, sözler.
insan elleri olan, bacakları olan, aklı ve iradesi olan en gelişmiş canlıdır. Mesela bizler insanız. Naber insanlar?
tecessüd etmiş bir ilm-i muhtar.

yani; cisimleşmiş ihtiyar ve ilim sahibi.

ihtiyar: karar verme yetisi.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.