1. 1.
  Artemis'in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria'nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.
  ... lilith
 2. 2.
  Artemis'e benzeyen ama kendine özgü efsaneleri bulunmayan bir tanrıça.Titanlar kuşağından gelmedir.Bu sebeple Olymposlu tanrılardan değildir.Hekate iyiliği bütün insanlar üzerine yayar.Gerek savaşta gerekse spor oyunlarında başarı ihsan eder.Balıkçılara bol balık verir,istediği kişinin davar ve sığırlarını çoğaltır.Özellikle gençliğin feyizlendiricisi tanrıçası olarak Apollon ve Artemis kadar kendisine başvurulan bir tanrıçasıdır.Zamanla Hekate'nin özellikleri değişmiş,sihir ve büyüye hükmeden bir tanrıça olarak görülmeye başlanmıştır. Karanlıklar alemiyle ilişkilendirilmiştir.iki elinde birer meşale taşırken ya da kurt,köpek veya kısrak şeklinde görülür.Sihirbazlığın icadı ona atfedildi.Kolkhisli Aietes ve Medeia gibi ünlü büyücüler sınıfına soktu.Nitekim;daha genç tarihli bazı hikayeler Kirke'yi onun kızı yaparlar. Oysa Kirke Medeia'nın annesi veya halasıdır.

  Hekate,büyücü olarak en önemli büyü yerleri olan yol kavşaklarına hükmeder.Buralara Hekate'yi üç gövdeli ve üç başlı olarak gösteren heykelleri dikilmiştir.
  1 ... scarlet
 3. 3.
  atribüsü köpek olan, halen bazı yörelerde köpek uluduğunda geldiğine inanılan tanrıça.
  lagina'da kutsal alanı bulunan tanrıça* için her yıl normal, dört yılda bir de büyük şenlikler düzenlenirmiş.
  ... amanbenburadakalmisim
 4. 4.
  Karia kökenli olması muhtemel tanrıça.
  1 ... amanbenburadakalmisim
 5. 5.
  Artemis'e benzeyen ama kendine özgü efsaneleri bulunmayan bir tanrıça.Titanlar kuşağından gelmedir.Bu sebeple Olymposlu tanrılardan değildir. Hekate iyiliği bütün insanlar üzerine yayar. Gerek savaşta gerekse spor oyunlarında başarı ihsan eder. Balıkçılara bol balık verir, istediği kişinin davar ve sığırlarını çoğaltır. Özellikle gençliğin feyizlendirici tanrıçası olarak Apollon ve Artemis kadar kendisine başvurulan bir tanrıçadır. Zamanla Hekate'nin özellikleri değişmiş, sihir ve büyüye hükmeden bir tanrıça olarak görülmeye başlamıştır. Karanlıklar alemiyle ilişkilendirilmiştir. iki elinde birer meşale taşırken ya da kurt, köpek veya kısrak şeklinde görülür. Sihirbazlığın icadı ona atfedildi. Kolkhisli Aietes ve Medeia gibi en ünlü büyücüler sınıfına soktu. Nitekim; daha geç tarihli bazı hikayeler Kirke'yi onun kızı yaparlar. Oysa Kirke Medeia'nın annesi veya halasıdır.

  Hekate, büyücü olarak enbirinci büyü yerleri olan yol kavşaklarına hükmeder. Buralara Hekateyi üç gövdeli veya üç başlı olarak gösteren heykelleri dikilmiştir.
  -1 ... balmsd
 6. 6.
  Yunan mitolojisinde ay, cehennem ve denizin genellikle üç başlı ve üç gövdeli olarak tasvir edilen tanrıçası.
  ... turkpence
 7. 7.
  Hekate’nin kelime anlamı hedefi vuran, seçim yapandır. Hayatta seçim anı geldiğinde doğru kararları verebilmeyi simgeler. Üçlü formda ellerinde meşale, anahtar, yılan (bazen hançer) vardır. Bu sembollerin arkasında seçim yapma yatar. Meşale, Hekate’nin ruhların yol göstericisi olduğunun, karanlıklarda ışık tuttuğunun göstergesidir. Anahtar, yer altı dünyasının ve gizemlerin anahtarını elinde tuttuğunu gösterir. Zehirli yılan veya hançer ise hayatta yanlış kararlar aldığımızda bizi bekleyen sonu simgeler.
  ... to infinity and beyond
 8. 8.
  Yunan mitolojisinde 'Ay Tanrıça'sıdır.

  Persephone (genç Maiden), Demeter (Anne) ve Hekate olarak 'Zeus' tarafından üçlü tanrıçalık verilmiştir. Üç başlı tanrıça olarak anılır.

  Bütün hanelerin ve doğumların koruyucusudur.
  ... non andrea
 9. 9.
  Muğla Yatağan’a bağlı Turgut beldesinde bulunan Lagina'da adına bir tapınak bulunan anadolu kökenli ay ve gece tanrıçası.

  Lagina'daki bu tapınağın esas önemi de tanrıça Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alan olmaması.
  Tanrıça Hekate adına yapılan en büyük tapınak burada bulunur.
  burada, Her yıl Eylül ayında, dolunay gecelerinde hekate'nin doğum günü kutlanır.

  hekate, perseus ile asteria'nın kızıdır.
  hekate'nin annesi, apollo ve artemis'in annesi olan leto'nun ikiz kardeşidir.
  (bkz: leto/#42008703)

  hekate tapınağı;
  hekate
  hekate
  hekate
  6 -1 ... tengir budun