1. 1.
    kurtce demesidir.

    selam ve hewal ile.
    -2 ... erectin