1. 1.
    nutuk'ta adı "eski van valisi haydar efendi" şeklinde geçen kurtuluş savaş'ında yararlılık göstermiş devlet adamı.

    van, konya valisi, van milletvekili.
    ... judas