Advertisement

 1. 1.
  Yalnızlık, tek başına kalma manalarını da taşıyan halvet herhangi bir mürşidin önderliğinde inzivaya çekilip vaktini ibadetle geçirmek demektir. Ayrıca kalbi bâtıl itikadlardan, ka­ranlık duygulardan, çirkin tasavvurlardan ve Haktan uzaklaş­tıran tahayyüllerden arındırarak, bütün mâsivâya (Haktan gayri her şey) karşı kapa­nıp ile Hakla sohbetin değişik bir unvanıdır.
  Halvetin ilk ba­samağı kırk günlük bir fasılla tamamlandığı için buna ;Erbaîn çıkarma da denmiştir. Mür­şid ve rehber, mürîd ve mürîd nam­zedini halvete sokacakları zaman onu alır, odasına kadar götü­rür; orada duâ eder ve ayrılırlar. Mürid, yapayalnız kaldığı o hücrede âdeta bir îtikâf hayatı yaşar! Ölçülü yer, ölçülü içer.. ve gücü yettiğince, Al­laha kurbet kapısı sayılan bu halvethânede bedenî ihtiyaçla­rını en aza indirir; hattâ cismânî arzularını bü­yük ölçüde unutmaya çalışır.. ve gece-gündüz durup dinlenme­den sü­rekli zikr u fikirle meşgul olur...
  8 ... farabi
 2. 2.
  (bkz: halvette kırk gün)
  1 ... white pages
 3. 3.
  olsun adlı albümlerinden enstrümantal bir pilli bebek şarkısı...
  3 ... eşşağan ala gazuğu
 4. 4.
  kimsenin bana zararı dokunmasın anlayışıyla kaçmak demek değil, asıl halvet "benim kimseye zararım olmasın" halini yaşamaktır.
  4 ... kalliope
 5. 5.
  (bkz: erbain çıkarmak)
  1 ... stratosfer
 6. 6.
  eski metinlerde bir diğer anlamı " iki kişinin cinsel anlamda birlikte olma" halidir.
  dini metinlerde halvet-i sahih(helal, nikahlı birleşme) ve halvet-i fasit(haram, nikahsız birleşme) şeklin de ikiye de ayrılır.
  3 ... vatndas
 7. 7.
  halvet yalnızlık içinde Allah-u tealaya ibadet yapmaktır. kısa bu şekilde tanımlayabiliriz.
  Allah-u alem.
  1 ... meftuni
 8. 8.
  halvet eyleminin gerçekleştirildiği 4 duvar arasına veya teklikten başka birşeyin bulunmadığı alana verilen isim ise halvethane'dir.
  1 ... exjin
 9. 6.
  muhteşem yüzyıl dizinde duy duy gına gelen sözcük. yalnız, burdaki anlatılanlarla pek bağdaştıramadım. acaba ben mi yanlış anlıyorum.
  2 -1 ... halka arz
 10. 7.
  (bkz: halvet olmak)

  bir kelime bu kadar mı zıt anlamlar içerebilir durumlarına uygun örnek.
  1 ... halka arz