bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Yalnızlık, tek başına kalma manalarını da taşıyan halvet herhangi bir mürşidin önderliğinde inzivaya çekilip vaktini ibadetle geçirmek demektir. Ayrıca kalbi bâtıl itikadlardan, ka­ranlık duygulardan, çirkin tasavvurlardan ve Haktan uzaklaş­tıran tahayyüllerden arındırarak, bütün mâsivâya (Haktan gayri her şey) karşı kapa­nıp ile Hakla sohbetin değişik bir unvanıdır.
  Halvetin ilk ba­samağı kırk günlük bir fasılla tamamlandığı için buna ;Erbaîn çıkarma da denmiştir. Mür­şid ve rehber, mürîd ve mürîd nam­zedini halvete sokacakları zaman onu alır, odasına kadar götü­rür; orada duâ eder ve ayrılırlar. Mürid, yapayalnız kaldığı o hücrede âdeta bir îtikâf hayatı yaşar! Ölçülü yer, ölçülü içer.. ve gücü yettiğince, Al­laha kurbet kapısı sayılan bu halvethânede bedenî ihtiyaçla­rını en aza indirir; hattâ cismânî arzularını bü­yük ölçüde unutmaya çalışır.. ve gece-gündüz durup dinlenme­den sü­rekli zikr u fikirle meşgul olur...
  8 ... farabi
 2. 2.
  (bkz: halvette kırk gün)
  1 ... white pages
 3. 3.
  olsun adlı albümlerinden enstrümantal bir pilli bebek şarkısı...
  3 ... eşşağan ala gazuğu
 4. 4.
  kimsenin bana zararı dokunmasın anlayışıyla kaçmak demek değil, asıl halvet "benim kimseye zararım olmasın" halini yaşamaktır.
  4 ... kalliope
 5. 5.
  (bkz: erbain çıkarmak)
  1 ... stratosfer
 6. 6.
  eski metinlerde bir diğer anlamı " iki kişinin cinsel anlamda birlikte olma" halidir.
  dini metinlerde halvet-i sahih(helal, nikahlı birleşme) ve halvet-i fasit(haram, nikahsız birleşme) şeklin de ikiye de ayrılır.
  3 ... vatndas
 7. 7.
  halvet yalnızlık içinde Allah-u tealaya ibadet yapmaktır. kısa bu şekilde tanımlayabiliriz.
  Allah-u alem.
  1 ... meftuni
 8. 8.
  halvet eyleminin gerçekleştirildiği 4 duvar arasına veya teklikten başka birşeyin bulunmadığı alana verilen isim ise halvethane'dir.
  1 ... exjin
 9. 9.
  1. Issız yerde yalnız kalma.
  2. Issız ve kapalı yer.
  3. Hamamlarda çok sıcak küçük yer.
  4 ... lock
 10. 10.
  muhteşem yüzyıl dizinde duy duy gına gelen sözcük. yalnız, burdaki anlatılanlarla pek bağdaştıramadım. acaba ben mi yanlış anlıyorum.
  2 -1 ... halka arz