Advertisement

 1. 1.
  Onur kırma,onura dokunma.
  Küçültücü söz veya davranış.
  1 ... italiano
 2. 2.
  özel mesajlasmalarda hakaret edilmesi caylaklık sebebidir.
  sozlugumuzde daha once olmustur, cezaları verilmiştir.
  1 ... trinfr
 3. 3.
  (bkz: igrenc biyikli turk erkekleri)
  1 -1 ... asiti kaçmış kola
 4. 4.
  türk ceza kanunu'nun 'şerefe karşı suçlar' başlığı altında yer alan bir suçtur. ilgili maddeler şöyledir:

  "Hakaret

  Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

  (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  (3) Hakaret suçunun;

  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

  b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

  işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  (4) (Değişik: 29/6/2005 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

  (5) (Değişik: 29/6/2005 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

  Mağdurun belirlenmesi

  Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

  isnadın ispatı

  Madde 127- (1) isnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

  (2) ispat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.

  iddia ve savunma dokunulmazlığı

  Madde 128- (1) Yargı mercileri veya idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

  Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

  Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

  (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

  (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

  Kişinin hatırasına hakaret

  Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

  (2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  Soruşturma ve kovuşturma koşulu

  Madde 131- (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.

  (2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir."
  4 ... bilgistan
 5. 5.
  soysuz davranısı. kanı bozuk insanlıgı uzaydan inecek bir şey sana insan olmak icin ugrasmıyan gerek duymuyanların sergiledigi davranış .

  lütfen (bkz: bu hakaret kime)
  1 ... boyle biri yok
 6. 6.
  bir tartışmada, konuşup anlaşmaktan habersiz, basit karakterli insanlara ait olan çirkin eylem.
  ... legend of the stranger
 7. 7.
  anayasaya göre, bir hakaret eğer kime olduğu tam olarak belliyse hakkında ceza verilebilir.

  örneğin, "elhamdürüllah şeriatçıyık diyen şerefsiz zihniyet" yazdığınız vakit bunun kanuna göre cezası yoktur.

  yazının orasında burasında "homo homuni lupus" diyerek bir isim belirtirseniz, o da bu ismi söylediyseniz hakkınızda dava açılabilir.
  1 ... bl
 8. 8.
  sözlükte kime ve nasıl kullanıldığına göre yaptırımı değişebilen veya yaptırımı olmayan sözcük veya cümleler.

  - bir yazara küfür(aklınıza her ne gelirse) etmişsinizdir. Bu açık bir hakarettir ve cezası çaylak olarak çekilmektedir.

  - Bir gerçek kişiye küfür etmişsinizdir. Bu da açıkça bir hakarettir ve götünüze girebilecek bir entry olduğundan ya silinir veya ilerde mahkemeye taşınabilir.

  - ortalık yere edilen küfürler vardır. Bunlar hakaret sayılmaz, kime gittiği belli olmadığı için dönüp bakan olmaz.

  sözlükte mütemadiyen karşılaşılan bu tür densizlikler artık rutin haline gelmiştir. bazı küfürler ise, onu edenin insanlığından bir takım şeylerin eksik olduğuna işaret etsede sozlukte onun karalamaları için herhangi birşey yapılmamaktadır. Oysaki sözlükte yazar olabilmek için gerçek kişi olunmak zorundadır. Yani insan dışı bir mahlukat bu edimi gerçekleştiremez. Yazarlık da bu ön kabul üzerine bina edilmiştir.

  her neyse işin epistemolojik-ontolojik boyutuna girip konuyu dağıtmayayım. Birilerine entry veya yazılı mesaj yoluyla hakaret veya küfür etmeniz halinde çaylak olmanız kaçınılmazdır(tabi eğer torpilli değil iseniz). iş buraya kadar gayet normal. Benimde kendimi tutamadığım bir dönemde çaylak edilmişliğim vardır. raconu az çok biliriz.

  Şimdilik dile getireceğim husus ise tamamen insanlık ve değerleri ile ilgili bir husustur. Moderasyon denen oligarşik yapının(*lar buradan ideolojik manalar çıkarmasın çünkü her yönetsel azınlık, tabiatı itibariyle oligarşiktir) buna göz yumduğu veya fark etmediği gören gözlerden kaçmamaktadır. aşağıda soracağım en temel ahlaki soruya onlardan birinin doğru dürüst bir yanıt vermesini beklerim doğrusu. Ne düşündüklerini öğrenmiş olurum.

  sorun şudur; sözlükte aklının almadığı, benimsemediği, kednisinden olmayan herkese küfür eden ahmak bir mütegallibe grubu var. bunlar siyasal konularda kendisi gibi düşünmeyen herkese höykürmekle cevap verdiğini sanırlar.

  etno-siyasal konularda ise kendisi gibi olmayan gruplara ağza alınmayacak gayri insani lafları sarf etmekte hiçbir beis görmemektedirler. Zira söylediklerinin nereye gittiği konusunda en ufak bir idrak etme durumu mevzu bahis değildir.
  misal: konu yabancılar, ermeniler, hristiyanlar, yahudiler, kürtler... hülasa kendinden farklı ise ağzına geleni savuracak denli şeref ve haysiyetten yoksun olabilmektediler.

  sözlük bu türden kişilere neden bir yaptırım uygulamamaktadır. kişi haklarına bu denli duyarlı görünen moderasyon neden bu topraklarda yaşayan halklara yapılan saygısızlığı mazur görmektedirler. Evet mazur diyorum, çünkü hakaret içeren entryler silinmiyor veya yazarına herhangi bir yaptırım uygulanmıyor ise ya destekleniyordur ya da anlama konusunda ciddi bir problem vardır.

  özellikle kürtlere yapılan hakaretlerde hiç de ses etmediklerini görünce, yazanlarla aynı karakteristikleri taşıdıklarına hükmediyorum. çünkü kendi koydukları kuralları işletmeyip seyirci kalıyor iseler bu konuda zaaf sahibidirler diye düşünüyorum

  bu konuda cevap beklediğim bilinsin isterim. Başlıklar tartışma yeri olmamakla birlikte, pekala tanımlar ve adam akıllı analizlerle birlikte bu konuda kendimizle hesaplaşmanın aracı olur. böylece oligarşik yapının insani ve diğer moral değerler hakkındaki görüşleri de öğrenilmiş olur.

  edit: imla
  -1 ... evlerdenirak
 9. 9.
  edilebilen, uğranabilen agresif davranış.
  ... filozofil
 10. 10.
  "birisinin acı çekerek ölmesini temenni etmek" olduğunu az önce değerli uludag sözlük moderasyonu aracılığıyla ama öncesinde tanımımı ispiyonlayan şakirt tarafından öğrendiğim birşeydir.

  Paylaşayım dedim, olur ya birisinin acı çekerek ölmesini istersiniz falan, sonra hakaret davası açılır şahsınıza.
  1 -2 ... ben bugun bunu gordum