1. 1.
    11. Nesil yazar.
    ... icini oldugu gibi doken adam