1. 1.
    (bkz: gla)
    1 ... notrinova
  2. 2.
    (bkz: ırak şam islam devleti)
    2 ... kornisten kovulan perde ruleti