1. 1.
  Merkantalizm'e karşı bir tepki görüş olarak 18 yy.'ın ikinci yarısında Fransa'da başlayan bir akımdır.Önce Fransa'da daha sonra diğer ülkere ve Amerika'ya yayılmıştır.Fransız ekolü olarak bilinir.Bu görüşün temelini toprağın etkinliği oluşturur.Bu görüşe göre tek üretken topraktır.Sanayi ve ticaret üretken değildir.Vergileme de yalnız toprak rantını elde eden kişiyi ilgilendirir..Tarım vergilendirilir.
  5 ... italiano
 2. 2.
  fizyokratlar, liberalizm'in öncülerindendir. devlet müdahalesine karşıdırlar. toplum hayatını yöneten doğal bir düzenin olduğunu savunurlar. bu doğal düzenin işleyebilmesi için devlet müdahalesenin mümkün olan asgari düzeye indirilmesini, bunun içinde devlet harcamalarının kısılmasını tavsiye ederler. borçlanmaya başvurulmasını öngörmezler. aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerek kılacağını, bunun da doğal düzeni bozacağını savunurlar. fizyokratların vergi hakkındaki görüşü ise, tek ve dolaysız vergiden yanadır.
  2 ... kibele
 3. 3.
  fizyokrasi, kainatta doğal bir düzenin olduğunu ve toplumsal-iktisadi ilişkilerin bu düzen çerçevesinde şekilleneceğini savunan iktisadi görüştür. bu görüşe göre temel zenginlik kaynağı tarımdır. sadece tarımla uğraşan sınıf üretkendir çünkü sanayi, tarımsal mamülün form değiştirmesinden başka bir şey değildir. sanayicilikle yeni bir şey üretilmez, varolan şeye yeni bir şekil kazandırılır.

  fizyokratlar özel mülkiyetin de sıkı birer savunucusudurlar.
  2 ... allah askina para getirin
 4. 4.
  (bkz: fizy)
  -2 ... xargn
 5. 5.
  fayda kavramının ölçülebileceğini savunan grup.
  ... efsanegoztepe
 6. 6.
  temel varsayımları aslında dünyanın şu andaki düzenini anlatma konusunda önemli bir kaynaktır. ekolojik denge gibi bir dengenin ekonomide de var olduğunu iddia etmişlerdir. Ayrıca, Francois Quesnay isimli temsilcilerinin hazırladığı ekonomik tablosu ekonomide bir devrim niteliğinde sayılabilir.
  ... hearts burst into fire
 7. 7.
  serbest piyasa ve serbest uluslararası ticaret düşüncelerine ağrılık veren liberal kapitalizmi savunan akım. fizyokratlar xviii.yy.da yaşamış bir grup fransız yazardır. doğal düzene inanmışlardır.

  (bkz: françois quesnay)
  ... 2 yillik universite mezunu
 8. 8.
  merkantalizme tepki olarak doğmuştur.liberalizmin kurucuları fizyokratlardır. tüccara ve ticarete karşıdırlar.dünyadaki sefaletten merkantalistlerin sorumlu derler.toprağı zenginliğin kaynağı kabul ederler, toprağın harcananın fazlasını verdiğini düşünürler. devlet müdahalesi istemezler fakat devlete de saygılıdırlar.
  -toprağı ekenler:üretken sınıf
  -ticaret (tüccarlar):üretim olmayan(verimsiz) sınıf
  -toprak sahipleri ve hükümdar: dağıtıcı sınıf.
  ... tunga tigin