1. 1.
  hacı bayram veli'nin damadıdır, onun tarafından yetiştirlmiş olup daha sonra "kadiri" tarikatının "eşrefiye" kolunu kurmuştur.

  cihanı hiçe satmaktır adı aşk
  döküp varlığı gitmektir adı aşk

  elinde sükkeri ayruğa sunup
  ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

  bela yağmur gibi gökten yağarsa
  başını ona tutmaktır adı aşk

  bu alem sanki oddan bir denizdir
  ana kendini atmaktır adı aşk

  var eşrefoğlu rumi bil hakikat
  vücudu fani etmektir adı aşk
  1 ... farabi
 2. 2.
  (bkz: müzekki n nüfus)
  ... yasak merve
 3. 3.
  Eşrefoğlu Rûmî, yâri
  Sevenlerin budur kârı.
  Ol dost için ağuları
  Şeker gibi yutmak gerek.

  diyen mürşid-i kâmil.
  ... çakan adam
 4. 4.
  Cihânı hiçe satmaktır adı aşk
  Dökülüp varlığı gitmektir adı aşk

  Elinde sükkeri ayruğa sunup
  Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

  Belâ yağmur gibi gökten yağarsa
  Başını ona tutmaktır adı aşk
  1 ... expert16
 5. 5.
  "yok idi levh ü kalem aşk var idi
  aşık u maşuk u aşk bir yar idi
  aşk u aşık u maşuk bir iken
  cebrail ol arada agyar idi."
  1 ... yasak merve
 6. 6.
  iznik'te doğmuş olması muhtemel; şiirlerinde abdullah izniki adını kullanan önemli şahsiyetlerdendir.
  ... silte
 7. 7.
  adı aşk adlı şiiri ile gönül açan
  ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidir
  gel karış bir katreye kim anda ummân gizlidir
  terk i düp cân u cihânı gey ferâgat cübbesin
  bu feragat cübbesinde sırr-ı sultan gizlidir

  şiirleriyle derin elemlere gark eden derin şair..
  1 ... sonrabirgun