1. 1.
  Teori ve Politika dergisinde * işlenen bir konudur. Althusser Karl Marx'ın " ben marksist değilim " sözünü de kullanarak marksizmin Fransa'da yeniden yapılandırması sürecinde post-modernizme ve reformizme yenik düştüğü bir kopuşun yazısıdır .
  ... nekrofili
 2. 2.
  zorlama noktalara çıkan bir kavramdır, althusser'in kullandığı içerikte. marksizme içkin kimi kavramları özüne dönme adına tahrifata işaret eder. post-modernizmine sığ sularıyla bulandırır marksist metin analizini. fakat hayat açısından ciddi anlamlar taşır.

  insan hayatı krizlerin ve onun getirdiği- elbette iç ve dış dinamiklerin etkisiyle- kopuşlarla anlamlanır. toplumsal düzlemde buna devrim denir insan hayatında ise kopuş. belli bir yaşamdan kopmaya da bu kavramı rahatlıkla kullanabiliriz ve daha çok anlam taşır.
  ... kisil