bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  ingilizce dualism kelimesinin turkcelesmis* halidir. osmanlicasi tesniyecilik'tir.
  dualizm deyince akla descartes gelir.
  6 ... child
 2. 2.
  ruhla bedenin birbirinden farklı özelliklere ve işlevlere sahip olduğunu savunan akım.
  4 ... asiti kaçmış kola
 3. 3.
  varoluşun iki karşıt ana prensiplerini barındıran öğreti.
  3 ... snoptik
 4. 4.
  ilk çağ filozoflarının çoğunda görülen -izm.
  1 ... burock_
 5. 5.
  dualizme göre ruh; "kalk gidelim" der. beden ise; "bok yeme otur oturduğun yerde" der.
  13 -1 ... balyancho
 6. 6.
  Herhangi bir alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürme... Bircilik ve çokçuluk terimleri karşılığıdır.

  Felsefe alanında ilk dualist, antikçağ Yunan düşünürü Anaksagoras'tır. Anaksagoras, özdekle ruhu kesin olarak birbirinden ayırıyor ve sonsuza kadar da birbirlerinden ayrı kalacaklarını söylüyordu. Anaksagoras'ın nus adını verdiği bir ruh özdeksel yapıdadır ama yaratan olmak bakımından yaratanın karşısında bulunmakla, beraber birbirine indirgenemeyen temelli bir ikilik meydana getirir.

  Fransız düşünür Descartes de evrendeki bütün gerçeklikleri birbirine indirgenemeyen ruh ve özdek ikiliğinde toplar. Dualizm, temelde tanrılık yer (öte dünya) ile insanlık yer (dünya) ayrımını ileri süren dinsel ikicilikten yansımıştır ve evrenin özdeksel birbirini yadsıyan gerici bir görüştür. Dualistlerin tümü idealisttir, çünkü özdensel yapının karşısında bir de ruhsal yapı olduğunu kabul ederler.

  kaynak: http://www.geocities.com/...elsefe/dualizm_nedir.html
  1 ... devedikeni
 7. 7.
  ikicilik
  2 ... huruf
 8. 8.
  Herhangi bir alanda birbirlerine indirgenemeyen iki karşıt ilkenin varlığını ileri sürme... Bircilik ve çokçuluk terimleri karşılığıdır.

  Felsefe alanında ilk dualist, antikçağ Yunan düşünürü Anaksagoras tır. Anaksagoras, özdekle ruhu kesin olarak birbirinden ayırıyor ve sonsuza kadar da birbirlerinden ayrı kalacaklarını söylüyordu. Anaksagoras ın nus adını verdiği bir ruh özdeksel yapıdadır ama yaratan olmak bakımından yaratanın karşısında bulunmakla, beraber birbirine indirgenemeyen temelli bir ikilik meydana getirir.

  Fransız düşünür Descartes de evrendeki bütün gerçeklikleri birbirine indirgenemeyen ruh ve özdek ikiliğinde toplar. Dualizm, temelde tanrılık yer (öte dünya) ile insanlık yer (dünya) ayrımını ileri süren dinsel ikicilikten yansımıştır ve evrenin özdeksel birbirini yadsıyan gerici bir görüştür. Dualistlerin tümü idealisttir, çünkü özdensel yapının karşısında bir de ruhsal yapı olduğunu kabul ederler.
  1 ... efesim
 9. 9.
  ahuramazda-ehrimen. ikisi de aynıdır ama biri iyi yüzü diğeri de kötü yüzüdür.
  firdevsi'nin şehname'sinde bu iki karşıtın nasıl kardeş kardeş uyum sağladığı çok güzel bir şekilde anlatılır.
  2 ... kerameti kendinden menkul
 10. 10.
  (bkz: dualite)
  1 ... dabaddah