1. 1.
  insan hücresinin temel yapı taşı.
  deoksiribonükleikasit.
  bunun bide sadece ribonükleik olanı vardır ama o kadar havalı değildir.
  3 ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  hücre ile ilintisi olmayan genetik materyal

  virusların da dnası olabilir
  2 ... kedidoktoru
 3. 3.
  tam acılımı deoksiribonükleikasit tir.yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin bazları bulunur. çift zincirlidir.
  kendini esleyebilir. ökaryotlarda hücre cekirdeğinde, mitokondride ve kloroplastta bulunur. prokaryotlarda ise hüce sitoplazmasındadır.
  1 ... ff8
 4. 4.
  1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafında çift sarmal yapıda olduğu bulunan ve bu yapısı sayesinde kendi sentezini yarı korunumlu çoğalma şeklinde sağlayabilen yegane molekül
  2 ... cassandra
 5. 5.
  tanrı'nın kriptoloji bilimini başlattığının ispatı.
  4 ... roy mustang
 6. 6.
  protein sentezi için kodon açan hede. o kadar zekice düzenlenmiş bir sistemdir ki bütün vücuttaki dna aynı olmasına rağmen her nerede protein sentezi gerekirse oradaki ihtiyaca uygun kodonu açar. bu sayede vücudun her noktasında farklı protein sentezleri gerçekleşir ve genetik şifre bünyede uygulama alanı bulur.
  3 ... roy mustang
 7. 7.
  canlıların yönetici molekülü.
  1 ... frozen hopes
 8. 8.
  bu arada watson ve crick modeli farklı ülkelerde birbirlerinden habersiz oluşturup aynı ada yayınlamışlardır ve her iki araştırıcıda deneysel çalışmalar yapmayıp sadece geçmiş bilgileri kullanarak modeli ortaya çıkarmışlardır.
  1 ... cormorant
 9. 9.
  hücredeki makromoleküllerden biri. rna'nın 1 adet oksijen eksik olan versiyonu. deoksi zaten bir oksijen az olanı demektir.
  2 ... zall
 10. 10.
  Sadece insanda değil doğadaki bütün canlılarda olan nesilden nesile aktarılan karakteristik özelliklerin belirlendiği yapıları (genler) kapsayan bir tür bileşik. Çift zincirli olması ve yapısındaki şeker ile ribonükleik asitten farklılık gösteririr. Virüslerde DNA olabilir. Ama bazı çeşit virüslerde Dna yerine Rna vardır. DNA'nın temel yapı taşı nükleik asittir. yüzlerce aminoasitin bir araya gelip proteini oluşturması gibi milyonlarca nükleik asit birleşip Dna'yı veya kromotin ipliklerini meydana getirir. Hücre bölünmesinden önce kromatin iplikler kısalarak ve kalınlaşarak kromozomları meydana getirir. Hücre bölünmesinden önce gerçekleşen hazırlık evresinde(interfaz) genetik meteryal ikiye katlanır. Bu esnada gerçekleşebilecek bir hata oğul döllere aktarılır.
  1 ... fehimsiz ekmek