1. 1.
    araştırma sırasında bağımlı değişken üzerindeki etkisi önceden kestirilemeyen ara değişkene denir.
    ... unique270
  2. 2.
    (bkz: kontrol değişkeni)
    ... filleri kurtaran adam