bugün

18 yüzyılın sonlarında doğmuş halk ozanımız. Avşardır. Karacaoğlan'ın aşk ve doğa şiirlerindeki üstün yeteneği ile, Köroğlu'nun yiğit ve kavgacı anlatımını birleştirmiş olsa da asıl ününü kavga türküleri ile yapmıştır.

Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

Belimizde kılıcımız Kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın,dağlar bizimdir.

Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koçyiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
esasında örnek şiirin konusu bolu beyi ve onun kızına aşık olan ancak devlet himayesine girmemesinden dolayı padişah ile arasında ikinci bir cephe daha açan dalaoğlunu anlatır. kendisi oğuzların afşar (evet afşardır aslı avşar yanlıştır ancak dilimize yerleşmiştir.)boyundandır. bu boyun en önemli özellikleri ise avcılıkta çok yetenekli olmaları, son yüzyıla kadar konar-göçer kültürü yaşatmaları, bugünkü azerbaycan ve kırım bölgelerinde islamı yaymış olmaları ve Türk devleti de olsa asla emir almamaları ve mevcut iktidar sahipleri ile devamlı savaş halinde olmalarıdır. bu şiirin yazarı ise klasik son kıtanın ilk satırının başında şairin ismi geçer kuralını yıkıp perişan etmektedir. zira şair dadaloğlu değil onun civanmert, asi, yiğit durumunu yakından izlemiş olan dönem ozanlarından biridir. kısaca adı geçen şiir anonim halk edebiyatının bir ürünüdür. ayrıca bu şiir "av(f)şar bozlağı" adıyla neşet ertaş aracılığı ile halka maledilmiş, daha sonraları ise rahmetli cem karaca tarafından kendisine has üslubuyla rock severlere de sunulmuştur. zannımca en güzel yorumu ise günümüz seslerinden zara yapmıştır. benim gibi kayseri afşarlarından olan hemen herkesin tüylerini diken diken eden bir yorumdur.
ASLIMI SORARSAN AVŞAR SOYUNDAN

Aslımı sorarsan Avşar soyundan
Ayrı düştüm aşiretten beyimden
Pınarbaşı'ndan da beş yüz evinen
Çıkıp da cana kıyanlardanım

Çekerim çileyi böyl'olsun bugün
Alırım mı sandın şol Kozan Dağın
Biz bir kurt idik de Bozoklu köyün
Ürkütüp sürüsün yiyenlerdenim

Dadaloğlum der de böyle olmazdım
Gördüğüm günlerin birini görmezdim
Kavga kızışınca geri durmazdım
Meydanda kardaşa kıyanlardanım
haramiler'in cover çalışması.
(bkz: cem karaca)
(bkz: bu son olsun)
belimiz kılıcımız kirmani
tası deler mızragımızın temreni
hakkımızada devlet vermiş fermanı
ferman padişahın, daglar bizimdir
ondokuzuncu yüzyılda dadaloglu , avsarların iskan edilmesine karsı tepkisini böyle ifade ediyordu. onun isyanı , sürekli varlıgından söz edilen 'itaat kültürü'nün her zaman ve herkes icin gecerli olmadıgını gösteriyordu.
Ferman padişahın,dağlar bizimdir ve ölen ölür, kalan sağlar bizimdir dizeleri fenomenleşmiş olan ozanımızdır.
kendisi bizim köylüdür.
Yedi iklim dort koseyi dolandim
Meger dunya her tarafta bir imis
Ben dunyayi Al'Osman'in sanirdim
Meger dunya yuz sultanlik yer imis

Irili ufakli insan pic oldu
Onlar dogdu gecinmesi guc oldu
Alti Arap ati sahbaz nic'oldu
Mamur sandim yalan dunya curumus

Okudugun tutmaz oldu alimler
Kalkti da adalet artti zulumler
Terlemeden mal kazanan zalimler
Can verirken solumasi zor imis

Kulak verdim dort koseyi dinledim
Meger giybetimi eden cog imis
Cok yasayip mihnet ile olmeden
Az yasayip dem surmesi yeg imis

Dadaloglu'm der ki sozum vasiyet
Benim sozumu dinleyene nasihat
Besmelesiz kazanilan pic evlat
O da dunyada ziyankar imis.
divan edebiyatı ve tasaffuvtan etkilenmemiş olan ozandır. bununla birlikte yerleşik hayata geçme de direnen türkmenleri osmanlılara karşı kışkırtmıştır ve söylediği "cenk" türküleriyle birlikte ün yapmıştır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.