1. 1.
  kırılanları onaran eksikleri tamamlayan dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan....

  ''o öyle allah tır ki istediğini zorla yaptırandır''haşr23
  2 ... white pages
 2. 2.
  Cebbar : Dilediğini zorla yaptıran, ulaşılmaz, azametli, ihtiyaçları gideren, işleri düzelten, dermen veren
  Al-Jabbar : The Compeller who repairs all broken thing, and completes that which is incomplete.

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'ır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir." (1)

  Allah Teâlâ dertlere derman veren, kırılanları onaran, yoksulları zengin eden, perişanlıkları yoluna koyup düzelten en yüce zâttır.

  Allah Teâlâ birçok fiilde insana irade vermiş ve hür yaratmış olmakla beraber bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur değildir. Dilerse, dilediği anda iradelerini yok eder. Nitekim bir hadiste "Allah Teâlâ kaza ve kaderini yerine getirmeyi istediği vakit, akıl sahiplerinin akıllarını gideriverir ki, kaza ve kaderi onlarda yerine gelsin. Emri yerine gelince de akıllarını onlara geri verir. Böylece de pişmanlık başlar." buyurulmuştur. Dilerse onların akıl ve iradelerini yok etmemekle beraber isteklerinin aksine kendi hüküm ve iradesini zorla üzerlerinde icra eder. Nitekim Allah'tan korkmayan, emirlerine karşı gelmek isteyen âsiler, azaba ve cezaya yanaşmak istemedikleri halde, vakti gelince cezalarını çekmeye mecbur olurlar. Hâsılı Allah Teâlâ'nın mutlak iradesi altında mağlub ve mecbur olmayacak hiçbir şey tasavvur olunamaz.

  Ey Cebbar olan Allah'ım! Seni tanıyan birinin, herhangi bir iş için başkasından yardım dilemesine şaşarım. Seni tanıyan birinin, senden başka birisine yönelmesine şaşarım. (3)

  ihlasla "Yâ Cebbar diye bir müslüman bu isme devam etse, herkes tarafından sevilir, insan ve şeytanın şerrinden emin olur.
  1 ... dindar yazar
 3. 3.
  Emir ve fermanına karşı konulamayan, kırılanları tamir eden, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, her şeyde hükmünü kayıtsız ve şartsız yürüten.
  1 ... yeter demek yetmezki bazen
 4. 4.
  Cebir kelimesinin, hem kırıkları onarmak, hem de zorla iş yaptırmak, mânâsına gelmesi enteresandır. Demek oluyor ki, Allah'ın cebri, ya bir hekimin hastasına uyguladığı bir cebir yahut âdil bir hükümdarın zalimleri zorla hapse sokmasındaki cebri gibidir.

  Semada yıldızlar kendi iradeleriyle değil Allah'ın cebri ile şu mevcut nizamı almışlardır. Kâinatın küçük bir misali olan insanın da, bütün organlarının şekilleri, vazifeleri, bedendeki yerleri, yine cebir ile tayin ve tespit edilmiştir. Ama ilâhî hikmet, bu dünya imtihanında insana bir irade bahşetmiş ve ihtiyarî fiillerde onu serbest bırakmıştır. Fakat, emrine isyan edenleri cebri ile Cehennemine sokacağını da önceden haber vermiştir.

  Cennet ve Cehennemin yolları cebir ile tayin edilmiştir. Yani neyin helâl neyin haram olduğunu Allah bizzat tayin ve tespit etmiştir. Ama, doğru ve yanlıştan, Cennet ve Cehennemden dilediğini seçmekte insanı serbest bırakmıştır.
  1 ... cikita muz teoremi
 5. 5.
  allah ın 99 isminden biridir. Allah Teâlâ kâinatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmağa muktedirdir. Hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur.
  1 ... ruslan
 6. 6.
  allah'ın 99 isminden biridir ve "güç kullanan" demektir.
  ... turkmen balasi
 7. 7.
  Kahredici, Galip.

  cebbar
  ... aussteller
 8. 8.
  sanki günahlarımızdan ötürü bizi defalarca hançerleyen ama öldürmeyen gibi havası olan isimdir. ürkütücü.
  1 ... suzan avci
 9. 9.
  * dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan
  * kullarının işlerini yoluna koyan ve eksikleri gideren

  cebbar
  ... aussteller
 10. 10.
  * kırıkları onarıp ve dertlere derman veren
  * çok büyük ve azametli padişah

  cebbar
  ... aussteller