bugün

ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir.
ölen kişilerin ruhlarının kıyamet gününe kadar toplandığı, ruh toplama ve dinlenme merkezi.
madde ile mana arasındaki çizgi : kabir hayatı.. ruhun, kıyamet için bekletildiği lobi.
alakalı olarak (bkz: araf)
kıstak için kullanılan tanımlayıcı ifadelerdendir.
alem-i berzah diğer iki alem arasında yer alır: alem-i ecsad (madde alemi) ve alem-i ervah (ruhlar alemi).
kız ismi olarak da kullanılır(mış). *
kabir alemi...
yer ile gök arasyında bi yerdedir.
maşerde bedenine tekrar girmek için beklenen yer.*
can ile tenin birleştiği yer...
Şu anda yeryüzünde 7 milyar civarında insan yaşıyor. Peki bu gezegende yaşayıp - ölmüş; yani gelmiş - geçmiş insan sayısı kaçtır? Elbette kesin bir RAKAM yok: Bu konuda "bilimsel tahmin" yapanların ulaştığı rakam ise böyle: 98 MiLYAR. Yani şu ana kadar yeryüzünde 98 milyar insan yaşadı... (Bu rakama islami bir yorum getirirsek: Berzah aleminde cennet ve cehennem için kıyamet gününü bekleyen 98 milyar adet RUH var.)
Set, engel, iki şey arasındaki perdedir. Istılahî anlamıyla berzah; madde âlemi ile mana âlemi (ruhlar âlemi), ruhlar âlemi yani ölümden sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları âlem, ya da kabir âleminin adıdır.

(es-Seyyit eş-Şerif el-Cürcanî, et-Târifat, Kahire 1938, s. 38; Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât s. 56).
BERZAH: iki âlemin arası. Kabir. Dünya ile âhiret arası. * Perde. * Sıkıntılı yer. * iki yer arasındaki geçit. * Mani'a, engel, (Bak: Sırat köprüsü). Ölen insanların ruhları kıyamete kadar berzah âleminde bulunurlar. Berzah büyük ve mânevi bir âlemdir. Dindar olup cennetlik olanlar, berzah âleminde sevdikleri kimselerle ve iyi insanlarla görüşürler ve çok zevkli yaşarlar. Kıyamet kopunca Allah bütün ruhları haşir meydanında cesetleri ile diriltip toplayacaktır.
berzah –bütün dalların birleştiği kök’e-

mütefekkir salih mirzabeyoğlu'nun 2006 yılında yayınlanan eseridir… “berzah” islâm hikemiyatının önemli kavramlarından biridir.
ibda külliyatında yeri geldikçe işlenmiş bir mevzudur ve bu eserde husûsen ele alınmıştır.
salih mirzabeyoğlu bu eserine necip fazıl’ın “perdeler” isimli şiiri ile başlar.
ve eser boyunca bu şiiri şerh eder diyebiliriz.
“perdeler her yerdeler” ve “berzah” manâsı eser boyunca, biyolojiden fiziğe, dilden şuura çeşitli meseleler içinde görünür.

bu eserde özellikle “irca” bahsi ve “ratk ve fatk” kavramları ve “bing bang teorisi” üzerine müthiş tesbit ve tevil ve teşhisleri vardır. “ezber bozan” dedikleri cinsten. bilhassa biyoloji hususundaki görüşleri, darwin “düşmanları” ve “sevenleri” için oldukça çarpıcıdır ve yol göstericidir.
görsel
düşünen cevher ruh'tur. ruh, fikirleri idrak ederek, zekâ onları meydana getirerek irade olur. idrak eden ruh olduğuna göre, ruhu idrak etmek düşünülemez.
bundan şu netice çıkıyor ki, ruh üstüne bizim hiçbir fikrimiz olamaz.

salih mirzabeyoğlu - berzah
mümin veya kafir, aydın olma iddasındaysan önce tombalacı kafanı değiştir!

salih mirzabeyoğlu - berzah sf: 185
Dinî inanışlara göre ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar bulunduğu yer.
bilmeyi bilseydin, allah resûlü’nün sünnet ve hadîslerini, “o’nun ölümünün üzerinden 200-300 sene geçtikten sonra birileri toplamış!” diye fare kafası ve kenef ağzıyla reddetmezdin.

salih mirzabeyoğlu- berzah sf: 137
“misâl” yerine “örneğin”, “cevab” yerine “çaput” vezninde “yanıt” derken, bunların iştikak alâkası içinde neler kaybettiğini biliyor musun?
evvelâ, lisânın hafızasına yüklü binlerce yıllık bir bilgi birikimini kaybettiğini (...)?

salih mirzabeyoğlu- berzah
''müebbedten 7 çıkarsa ne kalır?'' aldığım cezaya nisbet yaptığım bu espri, müebbedin her sayının ötesinden başladığını da gösteriyor.
sayılar sonsuz gider ve ebed onun hep ötesinde.

salih mirzabeyoğlu - berzah sf:349