bugün

Osmanlı Devleti'nde XVIII. Yüzyıl'dan itibaren güç kazanmaya başlayan yerel egemenlerin yarı resmi adıdır. Dirlik sisteminin bozulmasından sonra devletin, asker ve vergi toplama işlerini üstlenen bu kişiler zamanla güç kazandılar. Kazanılan bu güç, bir süre sonra ailelere ve soylara da yansımaya başladı. Padişah II. Mahmut (1808 - 1839 ) zamanında, 1808 yılında devlet ayanların varlığını imzalanan Sened-i ittifak ile onayladı. Daha sonra güçleri kırılarak padişahın en güvenilir unsurları haline geldiler. Ayan ailelerinin en önemlileri Tepedelenli Ali Paşa, Alemdar Mustafa Paşa, Çapanoğlu, Kara Osmanoğlu, Aynacıoğlu ve Sepetçioğlu'dur
(bkz: ayran) *
(bkz: ayan beyan)
ayan'daki ikinci "a" uzatılıyorsa aşikar anlamına gelir. her ikisi de uzatılarak okunuyorsa kelimenin kökü "ayn" olup çoğul hale gelmiş demektir. ayn=göz; ayan=gözler olur bu defa. ayrıca memlektin ileri gelenleri anlamını da taşır.
17. yüzyıldan itibaren güç kaybeden osmanlı topraklarında itibar kazanan yerel eşraf, ağa ve güçlü ailelere verilen ad.
osmanlı ülkesinde, bir bölgenin, bir kasabanın ve bir sınıfın ileri gelenleri için kullanılan ifade.
osmanlıda şehrin ileri gelenleri manasında olup son zamanlarda oldukça fazla nüfuz kazanmışlardır.vergi toplama,beğenmedikleri görevliyi görevden alma gibi yetkiler kazanmışlardır.2.mahmud döneminde sened-i ittifak yapılmış ve ayanlar tanınmıştır.ve de ruscuk ayanı alemdar mustafa paşa sadrazam olmuştur.
belli bir otoriteye sahip yerel güç sahiplerini tarif eden bir terimdir. ingiltere'de magna carta ile kralın gücünün kendi lehlerine sınırlanmasını sağlayanlar da bu ifade kapsamındadır. osmanlı devleti'nde özellikle son dönemlerde gündemde olan bir gruptur.
Çankırı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köy.

ilçenin tüm köyleri için:

(bkz: Çankırı)
iltizam usulü ile zenginlesip büyük toprak elde eden kisilere denir. Ayanlar 19.yy da güçlenmiş ve ayanlarla 1808de sened-i ittifak yapılmıştır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.