1. 1.
    anlatılmak istenen düşüncenin, anlamaya çalışan kişi tarafından, anlatım bozukluğu sözkonusu olmamasına rağmen anlaşılmaması durumunda, anlatan kişinin anlamaya çalışan kişiye söylediği haklı serzeniştir. *
    ... zanedus