1. 1.
    tapu kadastro müdürlüğünde bulunan, imza için kullanılan odadır. atılan imzalar kamera karşısında ve ilgili memur karşısında atılır. okuma yazma bilmeyen kişilere iki tane şahit atanır.
    1 ... gethere