bedelli askerlik

  1. 1620.
    bedelli olayı bu haliyle daha çok maddiyatı iyi olanların işine yaradığı için , devlet yetkililerimizin bu hususta vatandaşlar arasında tam bir eşitlik sağlayabilmesi için öncelikle Orduyu iki kategoriye ayrılması lazım. Birinci sınıfta Temel Askerlik eğitimini bütün erkek vatandaşlara yaklaşık 20-30 gün süreyle verilmesi lazım.Zorunlu askerlik süresi bu kadar olmalı.
    ikinci olarak ise; uzun yıllar verilecek teorik ve uygulama eğitimleri sonucu oluşturulacak profesyonel ordumuz olmalı. Doktorluk, Mühendislik, Öğretmenlik, nasıl bir branş ise Askerlikte ayrı uzmanlık isteyen bir branştır.
    0 ... hunter08