1. 1.
    Romanların küçük bebelerine dedikleri şey.

    - iş güç yok. evde üç tane ziyanlık süt bekler abe.
    ... judas