1. 1.
    yer yüzeyine çıkmış magmanın nispeten daha düşük sıcaklık ve basınç altında hızlı bir biçimde soğumasıyla oluşan magmatik kayaçlardır. soğuma hızlı olduğundan kristaller oldukça küçük ve yapısal olarak daha zayıftır. volkan camı bu gruba örnek teşkil edebilir.
    ... grup vitamin
  2. 2.
    Bazalt, granit ve özellikle lav gibi, ergimiş ve kısmen ergimiş durumda katılaşarak oluşan kaya.
    2 ... death lord